KJKP Pokop d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Pokop d.o.o. Nabavka betona i pijeska Otvoreni GRADIZ d.o.o. Sarajevo 28.3.2014. 96.098,80 Službeni glasnik BiH 28/14
KJKP Pokop d.o.o. Nabavka kulir-ploča i ivičnjaka Otvoreni ENSA d.o.o. Mostar 10.4.2014. 95.480,00 Službeni glasnik BiH 33/14
KJKP Pokop d.o.o. Nabavka pogrebne opreme - drveni sanduk obični model Otvoreni Flor d.o.o. Čelinac 21.4.2014. 67.640,00 Službeni glasnik BiH 39/14
KJKP Pokop d.o.o. Izbor komercijalne banke za dugoročno kreditiranje za refinansiranje obaveza i kapitalne investicije Otvoreni Bor banka d.d. Sarajevo 24.7.2014. 274.602,60 Službeni glasnik BiH 62/14