JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 4: Reagensi i materijal za aparat ABL 825 Otvoreni NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo 8.9.2014. 144.759,19 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 5: Reagensi i materijal za aparat Sebia Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 4.9.2014. 20.248,04 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 6: FETALNI TELEĆI SERUM 500 ml odobren od EU Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.9.2014. 205,80 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 7: FITOHEMAGLUTININ 10 ml Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.9.2014. 2.482,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 9: 5-BROMODEOKSIURIDIN (5-BRDU) Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 4.9.2014. 146,69 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 10: HYALURONIDASE Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.9.2014. 779,92 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 12: Tripsin u prahu, porcine Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 4.9.2014. 968,14 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 15: TIMIDIN Za dobijanje izduženih hromozoma Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 4.9.2014. 102,68 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 16: Reagensi i materijal za aparat RAL Stainer Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 4.9.2014. 8.961,60 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 17: Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač XP 300 Sysmex Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 4.9.2014. 33.021,44 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 18: Reagensi i potrošni materijal za aparat Cobas c 501 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.9.2014. 475,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 19: Reagensi za određivanje droga u urinu - Test traka za određivanje droga u urinu sa 6 parametara Otvoreni Biognost BH Sarajevo 4.9.2014. 3.100,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 20: Reagensi za određivanje droga u urinu - Test traka za određivanje droga u urinu sa 10 parametara Otvoreni Biognost BH Sarajevo 4.9.2014. 5.040,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 21: Reagensi i potrošni materijal za aparat Cobas e 411 Otvoreni Medicom d.o.o. Bijeljina 5.9.2014. 19.254,66 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 26: Reagensi, potrošni materijal i testovi za ELISA dijagnostiku za BEP 2000 Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 5.9.2014. 61.925,28 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 27: Brzi test na HGBS Dobrava-Hantaan IgM Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 9.9.2014. 1.948,50 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 28: Brzi test na HGBS Puumala IgM Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 9.9.2014. 1.948,50 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 33: Hemikalije - Supstitut ksilena na osnovi alifatskih ugljovodonika Otvoreni Biognost BH Sarajevo 4.9.2014. 390,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 34: Hemikalije - Sintetsko sredstvo za prekrivanje mikroskopskih preparata i montiranje pokrovnih stakla Otvoreni Biognost BH Sarajevo 4.9.2014. 107,50 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 35: Reagensi i materijal za aparat Siemens RP 405 Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 4.9.2014. 71.679,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 36: Reagensi i materijal za aparat Siemens RP 500 Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 4.9.2014. 67.290,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Održavanje endoskopske opreme proizvođača Fujinon za potrebe Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni PAROCO-B MEDICAL EQUIPMENT d.o.o. Banja Luka 4.9.2014. 17.060,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Zbrinjavanje infektivnog medicinskog otpada Otvoreni ECO GROUP d.o.o. Banja Luka 16.9.2014. 1.170.000,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 4: VVIR + 1 bipolarna pasivna elektroda (prava ili J) + 1 uvodnik Otvoreni Bimed d.o.o. Banja Luka Banja Luka 19.11.2014. 135.900,00 Službeni glasnik BiH 92/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 5: SSIR + 1 bipolarna pasivna elektroda (prava ili J) + 1 uvodnik Otvoreni Adrialine d.o.o. Banja Luka 18.11.2014. 27.495,00 Službeni glasnik BiH 92/14