Elektrokrajina a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektrokrajina a.d. Banja Luka Izgradnja SN kablovske kanalizacije TS Banjaluka 2 - TS Sitari sa krakom u ulici Vojvode Stepe Stepanovića, na području grada Banjaluka Otvoreni GRANDE TRIVIĆ export-import d.o.o. Laktaši 22.12.2010. 373.657,34 Službeni glasnik BiH 3/11
Elektrokrajina a.d. Banja Luka Rekonstrukcija i izgradnja ZN, NN mreže i trafo-stanica na području poslovnica RJ-ce Elektrodistribucija Banjaluka Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 27.01.2011. 427.931,70 Službeni glasnik BiH 9/11
Elektrokrajina a.d. Banja Luka Rekonstrukcija i izgradnja SN, NN mreža i trafo-stanica na području RJ Elektrodistribucija Srbac, po pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o javnoj nabavci Pregovarački KALDERA company d.o.o. Laktaši 2.3.2011. 509.680,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1: Kartonaža, papir, pribor, blokovska roba Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 14.10.2011. 192.688,00 Službeni glasnik BiH 88/11
Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 2: Toneri Otvoreni DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 25.10.2011. 108.757,10 Službeni glasnik BiH 88/11
Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Koverta mašinska S6 GLP, 2/0 sa štampom Otvoreni Grafo-Komerc d.o.o. Banja Luka 27.10.2011. 69.310,00 Službeni glasnik BiH 88/11