Ministarstvo odbrane BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Opremanje restorana u domu OS BiH Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 28.1.2011. 68.280,90 Službeni glasnik BiH 18/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Opremanje KTB-a u kasarni Rajlovac Otvoreni GRAFIKON d.o.o. Sarajevo 28.1.2011. 221.697,25 Službeni glasnik BiH 18/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 3: Opremanje smještajnih kapaciteta u kasarni Rajlovac smještaj i boravak takmičara Otvoreni TOP SPORT d.o.o. Bijeljina 31.12.2010. 217.229,42 Službeni glasnik BiH 18/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 4: Opremanje doma OS BiH za ceremoniju otvaranja prvenstva, press centra i sastanaka Otvoreni NET d.o.o. Mostar 31.12.2010. 10.194,57 Službeni glasnik BiH 18/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 5: Opremanje objekta br. 45 u kasarni Rajlovac za period od 01. do 28. 2. 2011. godine po pitanju press centra Otvoreni NET d.o.o. Mostar 31.12.2010. 56.172,64 Službeni glasnik BiH 18/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 6: Oprema za učesnike OS BiH koji će biti angažovani tokom 51. svjetskog prvenstva u skijanju Otvoreni Zenko d.o.o. Zenica 31.12.2010. 138.996,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Ministarstvo odbrane BiH Ugovaranje pružanja usluga projektovanja i izrade tehničke dokumentacije i usluga nadzora nad izvođenjem radova na građevinskim objektima za potrebe Ministarstva obrane BiH i OS BiH (L-1.) Otvoreni ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 16.12.2010. 43,10 Službeni glasnik BiH 22/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Vršenje zdravstvenih pregleda Otvoreni Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Sarajevo 1.6.2011. 750.000,00 Službeni glasnik BiH 66/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Vršenje zdravstvenih pregleda Otvoreni Zdravstveni centar Deamedica Banja Luka 14.6.2011. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 66/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 3: Vršenje zdravstvenih pregleda Otvoreni KANTONALNI ZAVOD ZA MEDICINU RADA Zenica 14.6.2011. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 66/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 4: Vršenje zdravstvenih pregleda Otvoreni Dom zdravlja sa poliklinikom Dr Mustafa Šahović Tuzla 14.6.2011. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 66/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 5: Vršenje zdravstvenih pregleda Otvoreni Dom zdravlja Široki Brijeg Široki Brijeg 8.7.2011. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 66/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Vršenje redovnih i vanrednih laboratorijskih analiza za potrebe OS BiH u 2011. godini Otvoreni Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Sarajevo 22.6.2011. 2.064,48 Službeni glasnik BiH 66/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Vršenje redovnih i vanrednih laboratorijskih analiza za potrebe OS BiH u 2011. godini Otvoreni JU Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica Zenica 22.6.2011. 1.183,00 Službeni glasnik BiH 66/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 3: Vršenje redovnih i vanrednih laboratorijskih analiza za potrebe OS BiH u 2011. godini Otvoreni Zavod za javno zdravstvo HNK Mostar 29.6.2011. 866,00 Službeni glasnik BiH 66/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 4: Vršenje redovnih i vanrednih laboratorijskih analiza za potrebe OS BiH u 2011. godini Otvoreni Dom zdravlja Banja Luka Banja Luka 24.6.2011. 1.181,59 Službeni glasnik BiH 66/11
Ministarstvo odbrane BiH Lot 5: Vršenje redovnih i vanrednih laboratorijskih analiza za potrebe OS BiH u 2011. godini Otvoreni Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u Tuzli Tuzla 27.6.2011. 1.310,00 Službeni glasnik BiH 66/11
Ministarstvo odbrane BiH Produženje licenci postojećeg software-a Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 20.11.2012. 28.319,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Ministarstvo odbrane BiH Pružanje usluga prijevoza putnika u domaćem i međunarodnom javnom drumskom saobraćaju za potrebe MO BiH OS BiH za potrebe Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Otvoreni CENTROTRANS-EUROLINES d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.10.2012. 128.205,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Ministarstvo odbrane BiH Pružanje usluga atestiranja, izdavanja i produženja važnosti ADR-certifikata za motorna vozila OS BiH namjenjenih prijevozu opasnih materija za 2012. godinu Otvoreni EIB Internationale a.d. Banja Luka Banja Luka 15.10.2012. 13.670,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Ministarstvo odbrane BiH Pružanje usluga edukacije, obuke i certifikacije instruktora i vozača za prevoz opasnih materija Otvoreni EIB Internationale a.d. Banja Luka Banja Luka 15.10.2012. 17.500,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Ugovaranje kolektivnog osiguranja za lica (A i B kategorija) angažovanih na poslovima deminiranja unutar države Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o deminiranju (Sl. Glasnik BiH broj: 5/02); pripadnike OS BiH angažovanih u zonama visokog rizika van Bosne i Hercegovine od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za vrijeme odlaska, dolaska i boravka jedinice (24 sata) van Bosne i Hercegovine u skladu sa kontinentalnom listom - Tablice za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) iz Zakona o deminiranju (Sl. Glasnik BiH broj 5/02) Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 3.10.2012. 2,90 Službeni glasnik BiH 102/12
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Ugovaranje osiguranja usluga obaveznog osiguranja motornih vozila, tehničkog pregleda, polise kasko osiguranja, zelenog kartona i osiguranje putnika MO i OS BiH - odnosno kako je dato u specifikaciji koja u prilogu tenderske dokumentacije Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 3.10.2012. 20.822,99 Službeni glasnik BiH 102/12
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Brašno i griz Otvoreni Sprind d.d. Sarajevo 17.7.2012. 9.030,76 Službeni glasnik BiH 102/12
Ministarstvo odbrane BiH Lot 5: Hljeb, somun i pite - lokacija Travnik Otvoreni Sprind d.d. Sarajevo 17.7.2012. 40.940,17 Službeni glasnik BiH 102/12