JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka manevarske lokomotive za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo RMU Kakanj d.o.o. Kakanj Otvoreni CZ LOKO a.s. Češka 5.5.2011. 1.146.803,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka jamskih vagoneta V=1,3 m3 za kolosijek 600 mm Otvoreni Rudstroj d.d. Kakanj Kakanj 30.1.2012. 207.500,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavku kalorimetara za potrebe Zavisnih društava RMU Kakanj i RMU Đurđevik Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 3.4.2012. 77.988,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabakva teretnih kola za prevoz uglja za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo RMU Kakanj d.o.o. Kakanj Pregovarački TŽV Gredelj d.o.o. Sarajevo, TŽV Gredelj d.o.o. Zagreb Sarajevo, Hrvatska 31.3.2012. 3.168.092,60 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Izvođenje radova istražnog bušenja i laboratorijska ispitivanja uglja i pratećih naslaga u istražnom i eksploatacionom polju RMU Kakanj i geomehanička ispitivanja, te izrada izvještaja o rezultatima provedenih istraživanja Otvoreni Geo-Marić d.o.o., Inspekt RGH Sarajevo, Rudarski institut d.d. Mostar, Sarajevo, Tuzla 31.5.2012. 663.332,81 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Popravak VN elektromotora 1000 kW, 743 o/min Pregovarački ELEKTROREMONT d.d Banovići 7.6.2012. 47.243,00 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka, montaža i ugradnja opreme, instalacija i uređaja za osiugranje cestovnog prijelaza Kulovića put na industrijskoj pruzi Kakanj - Separacija za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Sarajevo Zavisno Društvo RMU Kakanj d.o.o. Kakanj Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 25.7.2012. 158.900,00 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Električni kablovi za rudarstvo za potrebe Zavisnih društava: RMU Zenica, RMU Breza, RMU Abid Lolić Bila i RMU Kakanj Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 26.7.2012. 87.922,25 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Remont postojeće opreme za površinsku i podzemnu eksploataciju-Nabavka rezervnih dijelova za opremu-proizvođač Mercedes za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o. - Kakanj Pregovarački NGH d.o.o. Tuzla 17.8.2012. 91.385,00 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Remont postojeće opreme za površinsku i podzemnu eksploataciju-Nabavka rezervnih dijelova za opremu-proizvođač Mercedes za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o. - Kakanj Pregovarački Atlas Copco BH d.o.o. Sarajevo 2.8.2012. 116.205,04 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Od demontiranih čekića proizvesti 6000 novih recikliranih čekića koji moraju ispunjavati zahtjeve navedene u tehničkoj specifikaciji Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 16.8.2012. 199.200,00 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Rezervni dijelovi za dizel JVŽ - Proizvođač Scharf za potrebe ZD RMU Kakanj Pregovarački Industria promet LLC Sjedinjene Američke Države 3.9.2012. 359.606,67 Službeni glasnik BiH 74/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Izrada transportnog i ventilacionog niskopa na lokalitetu revira Begići-Bištrani za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZDRMU Kakanj Otvoreni Deela Kakanj, HTZ Velenje I.P. d.o.o., Slovenija, RGP Velenje, Slovenija Kakanj, Slovenija 24.9.2012. 2.374.349,05 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka mazivnih masti za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 2.10.2012. 39.456,60 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Izgradnja objekta Nadzemno skladište eksploziva na PK VrtlišteJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Kakanj Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 26.11.2012. 245.365,24 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka vozila za prevoz eksplozivnih materijala nosivosti do 10 t Otvoreni GUMA PRO Sarajevo 14.12.2012. 125.000,00 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka bušaće garniture za P.K.Vrtilište za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o. - Kakanj Pregovarački Atlas Copco BH d.o.o. Sarajevo 29.1.2013. 876.802,22 Službeni glasnik BiH 18/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka trakastog transportera za prevoz ljudi i materijala L=350 za potrebe JP Elektrorpivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o. - Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 7.3.2013. 549.780,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka potopnih pumpi za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisna Društva Pregovarački Etal BH d.o.o. Sarajevo 25.2.2013. 249.900,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka vozila za prevoz eksplozivni materijala nosivosti do 10t Otvoreni GUMA PRO Sarajevo 14.12.2012. 125.000,00 Službeni glasnik BiH 47/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka rezervnih dijelova za opremu - proizvođač Caterpillar za potrebe ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj Otvoreni NGH d.o.o. Tuzla 18.6.2013. 1.265.720,00 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 2: Nabavka viljuškara za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o. - Kakanj, Nabavka viljuškara nosivosti 5t Otvoreni Parkelj d.o.o. Sarajevo 29.5.2013. 99.950,00 Službeni glasnik BiH 51/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka auto korpe za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o.-Kakanj Otvoreni NEURON COMMERCE d.o.o. Sarajevo 26.7.2013. 99.900,00 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavku autocisterne za gorivo za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Sarajevo, Zavisno društvo RMU Kakanj d.o.o. - Kakanj Pregovarački MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 12.8.2013. 195.000,00 Službeni glasnik BiH 66/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka jamske dizel lokomotive za kolosijek 600mm za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o. - Kakanj Otvoreni ITC d.o.o. Zenica 8.10.2013. 241.880,00 Službeni glasnik BiH 79/13