JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 4: Nabavka fazonskih komada za LŽ cijevi Otvoreni TOPLOTA d.o.o. Zenica 6.5.2011. 126.841,20 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 5: Nabavka PE, PVC, čeličnih cijevi i koljena Otvoreni TOPLOTA d.o.o. Zenica 6.5.2011. 109.074,60 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 6: Nabavka pocinčanih, mesinganih i PP fitinga, kuglastih ventila i ostalog spojnog materijala Otvoreni TOPLOTA d.o.o. Zenica 6.5.2011. 77.923,85 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 8: Nabavka betonskih segmentata za vodomjerača okna Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 16.5.2011. 81.000,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 9: Nabavka kamiona sa nadogradnjom kiper tovarnog sanduka za prevoz zemlje i rasutih tereta (dva komada- jedan nosivosti od 3 do 3,5 tone, a drugi nosivosti od 10 do 11 tona) Otvoreni NEURON COMMERCE d.o.o. Sarajevo 6.5.2011. 192.400,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 1: Nabavka vodovodnih armatura Otvoreni TOPLOTA d.o.o. Zenica 11.7.2011. 45.020,00 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 2: Nabavka spojnica za reparaciju cjevovoda Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.7.2011. 51.715,00 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 3: Nabavka fitinga za kućne priključke Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.7.2011. 65.364,00 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Kamion sa nadogradnjom kiper tovarnog sanduka za prijevoz zemlje i rasutih tereta korisne nosivosti 3-3,5 tone (kom 1) Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 12.1.2012. 70.900,00 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Dodatni radovi na izgradnji mHE Čajdraš Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 16.7.2012. 101.305,00 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Sistematska deratizacija Pregovarački JU Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica Zenica 21.5.2012. 11.864,22 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Izvođenje dodatnih radova na izgradnji dva nova visinska rezervoara prema Glavnom projektu vodosnabdijevanja naselja Podurije, Popova Bašta i Luke Pregovarački A ELING d.o.o. Zenica Zenica 15.3.2012. 29.247,50 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Vodovodne armature Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.7.2012. 105.660, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Fazonski komadi za ljevano - željezne i plastične cijevi Otvoreni TOPLOTA d.o.o. Zenica 31.7.2012. 170.357, 40 Službeni glasnik BiH 66/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka probojnog čekića sa priborom za bušenje rupa u zemlji do promjera 133 mm Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.8.2012. 15.432, 40 Službeni glasnik BiH 66/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Spojnice za reparaciju cjevovoda Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.9.2012. 67.274,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Fitinzi za kućne priključke bez navoja i prirubnica Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.9.2012. 63.280,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Cijevi za vodu (PEHD, PP-R, POC, čelične) i kanalizaciju (PVC i PEHD) i fazonski komadi Otvoreni TOPLOTA d.o.o. Zenica 21.9.2012. 176.863,80 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Pocinčani, mesingani i PP fitinzi, kuglasti ventili i spojni materijal Otvoreni TOPLOTA d.o.o. Zenica 21.9.2012. 119.377,55 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Usluge sistematske deratizacije Pregovarački JU Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica Zenica 16.10.2012. 11.864,42 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Pružanje reklamnih usluga u periodu novembar 2012. godine - novembar 2013. godine Pregovarački Košarkaški ženski klub Čelik Zenica 5.11.2012. 9.360,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 1: Nabavka pneumatskih alata Otvoreni Porin d.o.o. Tuzla 21.12.2012. 1.255,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 2: Nabavka električnih i AKU alata Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 21.12.2012. 10.227,34 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 3: Nabavka motorne bušilice za beton sa krunama Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 21.12.2012. 7.550,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 4: Nabavka motorne rezačice za cijevi sa pločama Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 21.12.2012. 2.260,00 Službeni glasnik BiH 3/13