Opština Zenica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Zenica Javna nabavka i isporuka kancelarijskog materijala i sitnog inventara za 2011. godinu Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2010. 96.776,20 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Zenica Lot 2: Održavanje telefona Otvoreni Dalcom d.o.o. Zenica Zenica 31.12.2010. 283,84 Službeni glasnik BiH 3/11
Opština Zenica Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalne ceste za selo Obrenovci Otvoreni HS PUTEVId.o.o., ZVORNIKPUTEVI AD Zvornik Doboj Jug 19.5.2011. 210.273,98 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Zenica Lot 1: Sanacija nadvožnjaka iznad magistralnog puta M-17 i željezničke pruge Zenica-Sarajevo Otvoreni HERING d.d. Široki Brijeg 7.7.2011. 229.165,99 Službeni glasnik BiH 65/11
Opština Zenica Lot 2: Sanacija pješačkih mostova preko rijeke Bosne, lokalitet Bilino polje i Jalija Otvoreni Konzorcij: Metalno d.d. i Arcon-in d.o.o. Zenica 7.7.2011. 108.770,80 Službeni glasnik BiH 65/11
Opština Zenica Nabavka roba za potrebe općinskih robnih rezervi u 2011. godini Konkurentski Distributivni centar d.d. Sarajevo 23.8.2011. 17.025,50 Službeni glasnik BiH 70/11
Opština Zenica Lot 1: Računari Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 26.8.2011. 35.988,03 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Zenica Lot 2: Laptop Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 26.8.2011. 5.493,15 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Zenica Lot 3: Printeri Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 26.8.2011. 10.338,86 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Zenica Lot 4: UPS uređaji Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.8.2011. 1.327,30 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Zenica Lot 5: Fotokopir aparat Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 26.8.2011. 1.344,17 Službeni glasnik BiH 74/11
Opština Zenica Lot 1: Izgradnja fekalne kanalizacije Perin Han Otvoreni ŠPIC BETON d.o.o. Žepče 9.2011. 43.717,05 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Zenica Lot 2: Izgradnja fekalne kanalizacije Podbriježje Otvoreni ŠPIC BETON d.o.o. Žepče 9.2011. 75.146,51 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Zenica Lot 3: Izgradnja fekalne kanalizacije Gornja Zenica. Otvoreni ŠPIC BETON d.o.o. Žepče 9.2011. 55.350,92 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Zenica Lot 5: Izgradnja rezervoara za vodu V= 60 m3 u mjestu Sviće Otvoreni ŠPIC BETON d.o.o. Žepče 9.2011. 32.583,59 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Zenica Nabavka sanitetskog vozila - kombi Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 29.11.2011. 39.892,85 Službeni glasnik BiH 98/11
Opština Zenica Nabavka vatrogasnog vozila - kombi Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 29.11.2011. 47.288,80 Službeni glasnik BiH 98/11
Opština Zenica Nabavka komandnog vozila Otvoreni AS Autocentar Zenica Zenica 29.11.2011. 34.804,01 Službeni glasnik BiH 98/11
Opština Zenica Nabavka kancelarijskog materijala, sitnog inventara i kancelarijske opreme Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.12.2011. 86.381,06 Službeni glasnik BiH 98/11
Opština Zenica Nabavka pogonskih goriva za motorna vozila Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 19.12.2011. 85.740,00 Službeni glasnik BiH 102/11
Opština Zenica Lot 1: Osiguranje imovine Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 7.12.2011. 2.553,72 Službeni glasnik BiH 102/11
Opština Zenica Lot 2: Osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko vozila Otvoreni Camelija osiguranje d.d. Bihać 7.12.2011. 9.121,59 Službeni glasnik BiH 102/11
Opština Zenica Lot 3: Kolektivno osiguranje Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 7.12.2011. 12.553,20 Službeni glasnik BiH 102/11
Opština Zenica Pružanje usluga hitnih intervencija i radova tekućeg i investicionog održavanja poslovnih prostorija općine Zenica Otvoreni AIG d.o.o. Zenica 19.12.2011. 42.150,85 Službeni glasnik BiH 102/11
Opština Zenica Nabavka rezervnih dijelova za održavanje voznog parka za potrebe opšine Zenica u 2012. godini Otvoreni ADS-PROMET d.o.o. Zenica 6.1.2012. 44.121,50 Službeni glasnik BiH 3/12