RMU Banovići d.d. Banovići

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Reduktor NKC 1220 i hidromotor Rotodif 112D Broj lota: C-R 51/10 Otvoreni TUZLA LEKOP d.o.o. Tuzla 30.12.2010. 290.160,00 Službeni glasnik BiH 3/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Kromovo sito za primarnu centrifugu Otvoreni Rivin d.o.o. Lukavac 5.1.2011. 71.428,50 Službeni glasnik BiH 11/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Suho meso i sudžuk Otvoreni REDEX d.o.o. Banovići 5.1.2011. 292.944,60 Službeni glasnik BiH 11/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 3: Dizel motor KTA 50C i rezervni dijelovi Otvoreni Rernex d.o.o. Tuzla Tuzla 6.1.2011. 1.650.479,59 Službeni glasnik BiH 11/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Hljeb Otvoreni Klas d.o.o. Srebrenik Srebrenik 4.2.2011. 173.556,63 Službeni glasnik BiH 20/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Industrijska ulja Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 10.2.2011. 395.599,00 Službeni glasnik BiH 20/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 3: Kompresorski agregat sa elektromotorom Otvoreni MN FLEX d.o.o. Doboj Doboj 17.2.2011. 45.033,30 Službeni glasnik BiH 20/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 4: Cisterna Hidrociklona broj 404 Otvoreni FGO d.o.o. Banovići Banovići 15.2.2011. 87.621,99 Službeni glasnik BiH 20/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Teretna vozila Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 2.3.2011. 141.900,03 Službeni glasnik BiH 29/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Filteri za kamione i pomoćnu opremu za potrebe ugovornog organa Otvoreni JASMIN M d.o.o. Žepče Žepče 3.3.2011. 332.731,95 Službeni glasnik BiH 29/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 3: Nabavka usluge Izrada investicione i okolinske dokumentacije za TE Banovići blok 1-300mW za potrebe ugovornog organa Otvoreni IBE d.d. Svetovanje, projektiranje inženiring Slovenija 7.3.2011. 2.002.280,96 Službeni glasnik BiH 29/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 4: Nabavka usluga - Usluge zdravstvene zaštite za potrebe ugovornog organa Otvoreni Dom zdravlja Banovići Banovići 7.3.2011. 527,30 Službeni glasnik BiH 29/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 5: Nabavka robe Gumene transportne trake Otvoreni Rivin d.o.o. Lukavac 11.3.2011. 624.040,56 Službeni glasnik BiH 29/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 6: Nabavka usluga - Obezbjeđenje imovine, objekata, prostora i lica RMU Banovići d.d. Banovići Otvoreni A&M SECURITY d.o.o. Banovići 11.3.2011. 665.173,08 Službeni glasnik BiH 29/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Čelična užad Otvoreni ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. Zvornik 1.4.2011. 92.648,29 Službeni glasnik BiH 36/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Reparatura hidrauličnih crijeva Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 5.4.2011. 3.114,44 Službeni glasnik BiH 36/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 3: Masti i ostala sredstva Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 11.4.2011. 314.621,19 Službeni glasnik BiH 36/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Pumpno postrojenje (pumpa-elektro-otor) Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 5.5.2011. 54.522,00 Službeni glasnik BiH 46/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Mlijeko i mliječni proizvodi Otvoreni REDEX d.o.o. Banovići 5.5.2011. 409.911,84 Službeni glasnik BiH 46/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Pumpno postrojenje (pumpa-elektromotor) Otvoreni EN-UNION d.o.o. Tuzla 5.5.2011. 54.522,00 Službeni glasnik BiH 51/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Mlijeko i mliječni proizvodi Otvoreni REDEX d.o.o. Banovići 5.5.2011. 409.911,84 Službeni glasnik BiH 51/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Hrastovi impregnisani pragovi Otvoreni MAPEX d.o.o. Živinice Živinice 7.6.2011. 138.645,00 Službeni glasnik BiH 57/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Rezervni dijelovi damper kamiona i elektrotočkova Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 27.6.2011. 284.044,11 Službeni glasnik BiH 57/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 3: Dizel motor KTA 50C i rezervni dijelovi motora Cummins za damper kamione Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 27.6.2011. 1.381.681,62 Službeni glasnik BiH 57/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 1: Slatki program za potrebe ugovornog organa Otvoreni REDEX d.o.o. Banovići 7.7.2011. 379.986,75 Službeni glasnik BiH 65/11