Centralna banka BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna banka BiH Lot 1: Servisiranje putničkih vozila i specijalnog vozila za potrebe Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine, Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Sarajevo i Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 16.10.2014. 33.302,98 Službeni glasnik BiH 85/14
Centralna banka BiH Lot 4: Servisiranje putničkih vozila za potrebe Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine Otvoreni AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 16.10.2014. 16.873,17 Službeni glasnik BiH 85/14
Centralna banka BiH Lot 7: Servisiranje putničkih vozila za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavna jedinica Mostar Otvoreni M.R.M. Export-Import d.o.o. Ljubuški Ljubuški 20.10.2014. 5.413,83 Službeni glasnik BiH 85/14
Centralna banka BiH Lot 1: Osiguranje imovine za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine Otvoreni Grupa ponuđača: Sarajevo osiguranje d.d., Triglav osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo, Mostar 1.10.2014. 207.694,34 Službeni glasnik BiH 85/14
Centralna banka BiH Lot 2: Osiguranje autoodgovornosti i kasko osiguranje Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 1.10.2014. 44.997,34 Službeni glasnik BiH 85/14
Centralna banka BiH IP fiksne IR kamere Pregovarački Telemax Banja Luka 24.10.2014. 9.824,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Centralna banka BiH Nabavka usluga obezbjeđenja avio karata Ubrzani MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 21.7.2014. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 98/14
Centralna banka BiH LOT 1: Sistematski pregled za potrebe službenika Centralnog ureda CBBiH, Glavne jedinice Sarajevo i Filijale Pale Otvoreni Poliklinika Sunce Agram d.d. Sarajevo Sarajevo 11.11.2014. 90.840,00 Službeni glasnik BiH 98/14
Centralna banka BiH LOT 2: Sistematski pregled za potrebe službenika Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH Otvoreni Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka 21.8.2014. 7.926,75 Službeni glasnik BiH 98/14
Centralna banka BiH Zamjena i dogradnja sistema tehničke zaštite i integracija sistema tehničke zaštite u objektima Centralnog ureda CBBiH Otvoreni AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 15.9.2014. 339.889,50 Službeni glasnik BiH 98/14
Centralna banka BiH Lot 1 - Održavanje sigurnosnih i kontrolnih sistema u Centralnom uredu Centralne banke Bosne i Hercegovine i Centralnoj banci Bosne i Hercegovine - Glavnoj jedinici Sarajevo Otvoreni AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 16.1.2015. 34.200,00 SG 08/15
Centralna banka BiH Lot 2 - Održavanje sigurnosnih i kontrolnih sistema u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine - Glavnoj jedinici Mostar Otvoreni AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 16.1.2015. 8.100,00 SG 08/15
Centralna banka BiH Lot 3 -Održavanje sigurnosnih i kontrolnih sistema u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine - Filijali Brčko Otvoreni AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 16.1.2015. 5.100,00 SG 08/15
Centralna banka BiH Usluge medijskog oglašavanja Pregovarački EUROBLIC PRESS d.o.o. BANJA LUKA Banja Luka 13.1.2015. 9.894,00 SG 08/15
Centralna banka BiH Održavanje i servisiranje UPS uređaja Pregovarački Kors d.o.o. Banja Luka 6.1.2015. 2.500,00 SG 08/15
Centralna banka BiH Lot 1 - Održavanje jedinstvenog registra transakcijskih računa Pregovarački HALCOM d.d. Slovenija 22.1.2015. 112.714,00 SG 08/15
Centralna banka BiH Lot 2 - održavanje Centralnog registra kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica Pregovarački HALCOM d.d. Slovenija 22.1.2015. 115.393,00 SG 08/15
Centralna banka BiH IP kamere Pregovarački AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 24.12.2014. 16.947,89 SG 08/15
Centralna banka BiH Softsoap host adapter Pregovarački S.W.I.F.T. Belgija 31.12.2014. 39.484,88 SG 08/15
Centralna banka BiH Lot 1 - nabavka licenci za softver MATLAB Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 19.3.2015. 14.235,00 SG 32/15
Centralna banka BiH Lot 2 - nabavka licenci za softver STATA Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 19.3.2015. 13.445,00 SG 32/15
Centralna banka BiH Lot 3 - nabavka licenci za softver E-Views Otvoreni QSS d.o.o. Sarajevo 19.3.2015. 7.199,14 SG 32/15
Centralna banka BiH Lot 4 - nabavka 448GB (28modula po 16 GB) memorije za blade servere Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.3.2015. 13.831,14 SG 32/15
Centralna banka BiH Lot 6 - Nabavka komunikacione opreme i redudantnih napajanja Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.3.2015. 34.000,00 SG 32/15
Centralna banka BiH Gorivo i potrošni materijal za vozila Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 27.4.2015. 101.073,47 SG 39/15