Klinička bolnica Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinička bolnica Mostar Lot 7- Povoji za fiksaciju perifernih i centralnih vena Otvoreni OMNIA MEDIC d.o.o. Zenica 28.4.2015. 140.611,32 SG 37/15
Klinička bolnica Mostar Lot 8- Kirurška šišalica sa pokretnom glavom Otvoreni OMNIA MEDIC d.o.o. Zenica 28.4.2015. 4.739,29 SG 37/15
Klinička bolnica Mostar Specifični potrošni materijal Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 28.4.2015. 184.900,00 SG 41/15
Klinička bolnica Mostar Nabava oftalmološkog operacijskog mikroskopa, za potrebe Klinike za očne bolesti SKB Mostar Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 8.7.2015. 128.205,13 SG 61/15
Klinička bolnica Mostar Nabava junećeg mesa (milaneza) za godišnje sukcesivne potrebe Službe za prehranu bolesnika, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Otvoreni Mesna industrija Rakitno d.o.o. Posušje 17.7.2015. 127.500,00 SG 63/15
Klinička bolnica Mostar Nabava usluga servisiranja medicinskih uređaja proizvođača DRAGER u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 20.7.2015. 76.487,41 SG 63/15
Klinička bolnica Mostar Nabava usluga servisiranja 5 (pet) respiratora tip Savina, 3 (tri) respiratora Evita XL, anesteziološkog aparata Primus i potrošnog materijala za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje i servis transportnog inkubatora TI 500 Globe Trotter i potrošnog materijala za potrebe Klinike za dječje bolesti, SKB Mostar. Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 6.10.2015. 79.305,55 SG 82/15
Klinička bolnica Mostar Javna nabava usluga redovnog godišnjeg servisa Stöckert strojeva srce-pluća (HLM) za potrebe Operacijske dvorane Klinike za kirurgiju (kardiokirurgija) Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Pregovarački EMA ELEKTRONIK BIRO d.o.o. Hrvatska 29.10.2015. 13.593,02 SG 87/15
Klinička bolnica Mostar Nabava sonde za UZV uređaj Logiq 5 pro, za potrebe Klinike za dječje bolesti SKB Mostar Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 23.11.2015. 15.128,21 SG 93/15
Klinička bolnica Mostar Rezervni dijelovi za servis CT aparata GE Light Speed 16 slice (ser.br. 394807CN2, inv.br. 224413) i CT aparata GE Light Speed 64 slice (ser.br. 256635YC4, inv.br. 224303) na Kliničkom zavodu za radiologiju SKB Mostar Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 24.11.2015. 257.600,00 SG 93/15
Klinička bolnica Mostar Nabava usluga servisa pedijatrijskog videogastroskopa Olympus Evis Exera II GIF XP180N 8ser.br. 2100612, inv.br. 223993) na Klinici za dječje bolesti SKB Mostar Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 7.12.2015. 8.695,80 SG 95/15