HIFA-PETROL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel gorivo EN 590 EURO 5 (do 474.315 litara) Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 3.12.2015. 701.337,34 SG 97/15
Veterinarski fakultet Sarajevo Naftni proizvodi i goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 11.12.2015. 13.001,40 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lož ulje – srednje – mazut (niskosumporni mazut sa sadržajem sumpora ? 1% - BAS ISO 8754 / ASTM D 4294) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Ilidža 10.12.2015. 595.000,00 SG 97/15
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka goriva za putničke automobile Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 19.11.2015. 62.900,20 SG 97/15
JU Druga osnovna škola Živinice Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 109,03 SG 97/15
Općinski sud u Živinicama Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 11.906,50 SG 97/15
JU Osnovna škola Višća, Živinice Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 42,35 SG 97/15
Općinski sud Banovići Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 8.282,95 SG 97/15
JU Osnovna škola Seona, Srebrenik Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 120,74 SG 97/15
JU Mješovita srednja škola Banovići Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 40,03 SG 97/15
JU Osnovna škola Lukavac Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 109,42 SG 97/15
JU Mješovita elektromašinska škola Lukavac Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 4.733,22 SG 97/15
JU Osnovna škola Gnojnica, Lukavac Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 312,74 SG 97/15
JU Osnovna škola Dobošnica, Lukavac Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti za ugovorne organe Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 231,34 SG 97/15
JU Osnovna škola Turija, Lukavac Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 547,12 SG 97/15
Općinski sud Lukavac Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 6.126,85 SG 97/15
Općinski sud Banovići Nabavka i isporuka lož ulja za ugovorne organe Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 38.414,65 SG 97/15
JU Osnovna škola Hasan Kikić, Gradačac Nabavka i isporuka lož ulja za ugovorne organe Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 26.740,18 SG 97/15
JU Osnovna škola Edhem Mulabdić Donja Međiđa, Gradačac Nabavka i isporuka lož ulja za ugovorne organe Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 16.411,04 SG 97/15
Općinski sud Gradačac Nabavka i isporuka lož ulja za ugovorne organe Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 9.603,66 SG 97/15
JU Mješovita srednja škola Musa Ćazim Ćatić, Kladanj Nabavka i isporuka lož ulja za ugovorne organe Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 52.532,85 SG 97/15
JU Osnovna škola Husino, Tuzla Nabavka i isporuka lož ulja za ugovorne organe Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 22.435,43 SG 97/15
JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla Nabavka i isporuka lož ulja za ugovorne organe Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 38,41 SG 97/15
JU Gimnazija Živinice Nabavka i isporuka lož ulja za ugovorne organe Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 32.833,02 SG 97/15
JU Mješovita srednja škola Živinice Nabavka i isporuka lož ulja za ugovorne organe Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 95.652,47 SG 97/15