HIFA-PETROL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Općinski sud u Živinicama Nabavka i isporuka lož ulja za ugovorne organe Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 7.682,93 SG 97/15
Ministarstvo civilnih poslova BiH Nabavka goriva za prevoz Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 18.11.2015. 153.000,00 SG 99/15
KJKP Park d.o.o. Sarajevo Ugovor o kupoprodaji naftnih derivata -goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 135.313,19 SG 99/15
Opština Novi Grad Sarajevo Dodatna isporuka goriva za potrebe Općine Novi Grad Sarajevopo osnovnom ugovoru Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 11.12.2015. 3.330,00 SG 99/15
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 8- Nabavka goriva za budžetske korisnike na području općine Bugojno Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 9.12.2015. 70.080,00 SG 99/15
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Nabavka tečnih goriva za motorna vozila za potrebe Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 24.11.2015. 140.000,00 SG 99/15