JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluga rukovanja transportnim sistemima uglja i održavanja čistoće postrojenja u RJ DiPU Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 7.1.2015. 549.690,00 SG 03/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Sanacija sistema za ekološki monitoring-emisija polutanata u zrak Otvoreni D-PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2014. 62.942,00 SG 03/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluge gađevinskih mašina za potrebe redovnog održavanja Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 8.1.2015. 49.815,00 SG 03/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka tečnih naftnih derivata za potrebe voznog parka u TE Tuzla, Tuzla Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 8.1.2015. 67.887,03 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Ispitivanje stanja materijala na kotlu 5 Otvoreni TPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu Hrvatska 15.1.2015. 85.469,77 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 4- Nabavka televizora za konferencijske sale Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 26.1.2015. 4.130,00 SG 10/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 3- Skener za brzo skeniranje dokumenata Otvoreni Mit-Alex d.o.o. Tuzla 22.1.2015. 6.170,00 SG 10/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Produženje roka redovne opravke za 20 vagona vlasništvo TE Tuzla Pregovarački JP Željeznice FBiH Sarajevo 27.1.2015. 23.228,00 SG 13/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Hotline usluge za sistem nadzora i upravljanja Teleperm XP na blokovima 3, 4 i 5 Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 29.1.2015. 219.987,20 SG 15/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka čeličnih lamela-gredica za mlinsko postrojenje Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 13.2.2015. 979.640,00 SG 15/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Remont pumpnih postrojenja Otvoreni TEMM TUZLA d.o.o. Tuzla 18.2.2015. 18.2.2015. SG 17/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Mašinsko održavanje zajedničkih postrojenja Otvoreni MONTAŽA-ENIM d.o.o. Tuzla 5.2.2015. 69.420,00 SG 17/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Ispitivanje pozicija udarnog kola i pripadajućih prilivnih uzoraka odlivaka Pregovarački UNIVERZITET U ZENICI Zenica 23.2.2015. 24.952,80 SG 20/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Remont i baždarenje sigurnosne armature bloka 3, 4, 5, 6 i zajedničkih postrojenja u 2015. god. Otvoreni EFCO-NAT d.o.o. Maglaj 25.2.2015. 58.260,00 SG 20/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Projekat ranžirnog uređaja punih vagona na obrtaču vagona br. 1 Otvoreni Rudarski institut d.d. Tuzla 23.2.2015. 69.500,00 SG 20/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Angažovanje VKV zavarivača po norma satu Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 5.3.2015. 65.219,00 SG 22/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka brtvenog materijala Otvoreni HIDRAULIKA HUKIĆ d.o.o. Tuzla Tuzla 6.3.2015. 127.940,00 SG 22/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 5: Nabavka multifunkcijskih uređaja i printera za potrebe TE Tuzla u Tuzli Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 20.2.2015. 40.075,00 SG 22/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Ispitivanje stanja materijala turbinskih parovoda bloka 4 Otvoreni TPK - Zavod za energetsku i procesnu opremu Hrvatska 4.3.2015. 21.044,73 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka analitičkih hemikalija Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 13.3.2015. 54.170,20 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka reznog alata za 2015. godinu Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 12.3.2015. 54.911,24 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 1- Nabavka telekomunikacione opreme Otvoreni HIDRAULIKA HUKIĆ d.o.o. Tuzla Tuzla 27.2.2015. 24.640,00 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Remont dijelova cijevnog sistema na kotlovima blokova 3, 4, 5 i 6 Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 19.3.2015. 82.110,00 SG 26/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Izrada rezervnih dijelova za pumpna postrojenja po crtežima TET Otvoreni ENEK B&E d.o.o. Zenica 23.3.2015. 42.716,20 SG 26/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Ručno i mašinsko košenje, krčenje i drugi radovi na održavanju zelenih površina Otvoreni SEIF d.o.o. Miljanovci Kalesija 17.3.2015. 78.000,00 SG 28/15