KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 3- Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje na području Opštine Novi Grad - Sarajevo Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Hadžići 25.5.2015. 61.380,00 SG 43/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 4- Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje na području Opštine Novo Sarajevo - Sarajevo Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Hadžići 25.5.2015. 61.380,00 SG 43/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 5- Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje na području Opštine Ilidža - Sarajevo Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Hadžići 25.5.2015. 30.830,00 SG 43/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 6- Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje na području Opštine Vogošća - Sarajevo Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Hadžići 25.5.2015. 24.940,00 SG 43/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2- Rezervni dijelovi za vodomjere proizvođača EWT Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 28.5.2015. 82.824,65 SG 45/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Beton i separacija Otvoreni BHB-Promet d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.6.2015. 135.187,00 SG 47/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1 - Rezervni dijelovi za vodomjere proizvođača IKOM Otvoreni TERMO HIDRO CENTAR Ilidža 3.6.2015. 61.809,00 SG 47/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje hardware-ske opreme i mrežne opreme Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 8.6.2015. 58.932,00 SG 47/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 4 - Nabavka rezervnih dijelova za vodomjere proizvođača ELLSTER Otvoreni CMC Ekocon Ilijaš 29.5.2015. 130.494,40 SG 47/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1- Nabavka bunarskih pumpnih agregata za crpljenje vode za piće Otvoreni Elektro Univerzal d.o.o. Tuzla 9.6.2015. 43.950,00 SG 49/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS 29-15 Oprema za specijalna vozila ( red.br. 51. iz Plana nabavke roba i usluga za 2015. godinu) Otvoreni NewGradeko d.o.o. Visoko 17.6.2015. 62.329,30 SG 51/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS 27-15 Armirano betonski poklopci, betonske cijevi i šahtovi Otvoreni Almos-Trade d.o.o. Sarajevo Mostar 16.6.2015. 88.930,00 SG 51/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1 - 21-15 lot 1 HTZ oprema- uniforme i odijela Otvoreni Mexikal-Impex d.o.o. Sarajevo 18.6.2015. 69.547,28 SG 51/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2 - 21-15 lot 2 HTZ oprema - ostala oprema Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.6.2015. 75.600,00 SG 51/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1 - 19-15 Rezervni dijelovi za pumpne agregate KSB Otvoreni EMT elektro inžinjering d.o.o. Brčko 22.6.2015. 167.258,00 SG 53/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1 - Topli napitci Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 29.6.2015. 4.415,15 SG 55/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2 - Nabavka frekventnog pretvarača Otvoreni EMT elektro inžinjering d.o.o. Brčko 19.6.2015. 26.728,60 SG 55/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2- Poluproizvodi od drveta Otvoreni BHB-Promet d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.7.2015. 48.905,00 SG 55/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS 36/15 - Građevinski alati Otvoreni SOLING GROUP d.o.o. Mostar 6.7.2015. 48.824,52 SG 57/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Usluge banke za kratkoročni kredit na revolving osnovi u iznosu od 700.000 KM Otvoreni Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo 22.7.2015. 27.160,00 SG 59/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Kolektivno osiguranje zaposlenika Otvoreni Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo 22.7.2015. 36.320,40 SG 63/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2 - Industrijski vodomijeri Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 5.8.2015. 299.885,00 SG 64/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1 - Kućni vodomijeri Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Ilidža 6.8.2015. 248.815,00 SG 66/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 4 - Rezervni dijelovi za pumpne agregate ELKO ELEKTROKOVINA Otvoreni Elektrokovina Mostar d.o.o. Mostar 21.8.2015. 13.661,00 SG 68/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za pumpne agregate PLEUGER Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Ilidža 7.9.2015. 196.392,13 SG 72/15