JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Remont postrojenja u okviru područja rada T10 Otvoreni TEMM TUZLA d.o.o. Tuzla 4.3.2015. 214.250,00 SG 28/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluga remonta i redovnog održavanja ventilatora, elektrofiltera, zagrijača zraka i kanala na kotlovskim postrojenjima Otvoreni MONTAŽA-ENIM d.o.o. Tuzla 31.3.2015. 108.845,00 SG 28/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Godišnje održavanje PLC-ova Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 23.3.2015. 56.850,00 SG 30/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka materijala za redovno održavanje mlinskih postrojenja Pregovarački FERHEM d.o.o. Lukavac 3.4.2015. 49.430,00 SG 30/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Prevoz zaposlenika na relaciji TE Tuzla, Tuzla i obratno Pregovarački Obols Trade d.o.o. Teočak 27.3.2015. 37.500,00 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Prevoz zaposlenika na relaciji TE Tuzla, Tuzla-Srebrenik-Sladna i obratno Pregovarački Hazre Tours d.o.o. Srebrenik 17.3.2015. 33.600,00 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Remont postrojenja za pripremu i sagorijevanje uglja Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla 8.4.2015. 781.768,00 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Remont armature blokova 4, 5 i 6 i usluge mašinske obrade Otvoreni TEMM TUZLA d.o.o. Tuzla 31.3.2015. 249.095,00 SG 32/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Servis, kalibracija i verifikacija - certifikacija kamionske vage Otvoreni EC-Instrument d.o.o. Sarajevo 13.4.2015. 19.270,00 SG 34/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Servis visokotlačne pumpe Hammelmann typ HDP 162 tv. br. 09.11162.1376 sa isporukom i ugradnjom rezervnih dijelova Otvoreni VIENN TEHNOKOMERC Tuzla 17.4.2015. 46.946,00 SG 34/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Materijal i rezervni dijelovi za održavanje automatike blokova 3 i 6 Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 14.4.2015. 119.878,30 SG 37/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka čeličnih limova za 2015. godinu Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 16.4.2015. 231.558,81 SG 37/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Izrada idejnog projekta izgradnje toplinske stanice TS3 na bloku 5 Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 28.4.2015. 55.200,00 SG 37/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Prenosni uređaji za daljinski pristup računarskoj mreži Otvoreni IMEL d.o.o. Lukavac 24.4.2015. 13.475,00 SG 37/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Servis sistema Teleperm XP na bloku 5 Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 30.4.2015. 109.437,00 SG 37/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Reparacija 2 mlinska rotora blokova 4 i 5 Otvoreni FAAS d.o.o., Rudnap Group Minel Kotlogradnja a.d. Srbija 22.4.2015. 89.968,18 SG 37/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka materijala i sanacija vatrostalnog ozida kotlova 3, 4, 5, 6 i 7 prilikom remonta blokova 3, 4, 5 i 6 u 2015. godini Otvoreni Šamoter d.o.o. Zenica 8.5.2015. 157.896,50 SG 39/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Godišnji poslovi na limarsko - izolaterskim radovima Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla 4.5.2015. 56.145,00 SG 39/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Prevoz zaposlenika na relaciji TE Tuzla, Tuzla - Srebrenik-Sladna i obratno za 12 mjeseci Otvoreni Hazre Tours d.o.o. Srebrenik 13.5.2015. 68.900,40 SG 41/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Godišnje servisiranje 19 alatnih strojeva Otvoreni SZD ELEKTROTEHNIK - DTM Tuzla 18.5.2015. 43.700,00 SG 41/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Godišnje servisiranje i zamjena rezervnih dijelova vozila marke Škoda Pregovarački COSMOS-COMMERCE d.o.o. Tuzla 27.5.2015. 8.000,00 SG 45/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Redovno održavanje postrojenja za pripremu i sagorijevanje uglja Otvoreni AKSEMONT d.o.o. Tuzla 26.5.2015. 581.753,60 SG 45/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluga upravljanja i održavanja čistoće kotlovskih postrojenja i postrojenja RJ Hemija Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 9.6.2015. 896.805,00 SG 47/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka ulja za 2015. godinu Otvoreni BIOL d.o.o. Konjic 27.5.2015. 40.768,20 SG 47/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka armature za 2015 godinu Otvoreni OMV - INDOIL d.o.o. Hrvatska 28.5.2015. 99.261,30 SG 47/15