KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Materijal za kućne instalacije Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 7.9.2015. 6.685,80 SG 74/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1 - Obrasci i tiskanice Otvoreni Svjetlost-BH print d.o.o. Ilidža 8.9.2015. 4.090,00 SG 74/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2 - Grafička štampa, blokovski obrasci, knjige tvrdi povez i mehanografski obrasci Otvoreni Svjetlost-BH print d.o.o. Ilidža 8.9.2015. 27.781,50 SG 74/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Atomsko apsorpciona tehnika, specifikacija hemikalija i staklo Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 10.9.2015. 17.917,48 SG 74/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Hemikalije za standardne metode Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 10.9.2015. 18.350,00 SG 74/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1 - Nabavka kompenzatorskih baterija suhih, ampermetara, strujnih trafoa Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 16.10.2015. 6.196,67 SG 82/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1- Nabavka materijala za montažu vodomjera Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Ilidža 21.10.2015. 103.410,60 SG 84/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Auto gume, lanci za snijeg, elektromaterijal i crijeva Otvoreni ASWIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2015. 74.186,71 SG 84/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Nabavka natrijum hipohlorita Otvoreni HEMIJA PATENTING d.o.o. Petrovo Lukavac 18.10.2015. 40.000,00 SG 84/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rekonstrukcija fekalnog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići, dionica Brezovača - Radava voda od F182 do PF3 Otvoreni MIBRAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.10.2015. 161.203,30 SG 84/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS 55-15-P Manometri sa priborom (red.broj 80. iz Plana nabavke roba i usluga za 2015 godinu) Otvoreni Albat d.o.o. Sarajevo Ilidža 10.11.2015. 6.837,63 SG 89/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Mazivo Otvoreni GREEN OIL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.11.2015. 55.780,00 SG 91/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Nabavka vodomjera sa data logerom Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 24.11.2015. 55.978,00 SG 91/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Nabavka zamjenskih kontaktera Otvoreni KONVAR d.o.o. Ilidža 26.11.2015. 18.121,30 SG 93/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje telefonskih centrala, telefona i telefonskih instalacija Otvoreni Digital line d.o.o. Sarajevo 26.11.2015. 31.151,60 SG 93/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje trafostanica Otvoreni Elektrika S d.o.o. Sarajevo 27.11.2015. 115.438,10 SG 93/15