JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Sanacija statorskog namota generatora G5-200 MW Pregovarački EthosEnergyAWOOD GROUP TurboCare Poland S.A. Poljska 11.8.2015. 8.410,07 SG 68/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Izrada glavnog projekta sanacije oštećenja na elementima nosive čelične konstrukcije i armirano betonskih temeljnih oslonaca vrelovoda za Lukavac sa statičkom kontrolom nosivosti postojeće čelične konstrukcije Otvoreni Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Tuzla 26.8.2015. 7.150,00 SG 70/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Unutrašnja adaptacija i sanacija prostorija kupatila - II dio Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 17.8.2015. 32.450,00 SG 70/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka i ugradnja sistema video nadzora bloka 5 Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 31.8.2015. 68.989,50 SG 70/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Servisiranje dataloggera u sistemu emisije polutanata u zrak u TE Tuzla Otvoreni Dvokut pro d.o.o. Sarajevo 28.8.2015. 9.459,00 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka vatrogasne opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 26.8.2015. 60.850,00 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nadogradnja sistema vizualizacije tračnih vaga Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 4.9.2015. 47.876,70 SG 72/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluga stručnog nadzora na uklanjanju Elektrofiltera blokova 1 i 2 Otvoreni TEHNO BIRO Tuzla 7.9.2015. 7.500,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Izrada Projekta zamjene stanice potpalnog plina za blokove 4 i 5 Otvoreni Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla Tuzla 4.9.2015. 4.950,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka i ugradnja električnih brava na bitnim lokacijama u TE Tuzla Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.9.2015. 13.655,14 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Uređenje platoa sa južne strane bloka 4 Otvoreni KUW-ing d.o.o. Kalesija Kalesija 28.8.2015. 56.874,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Rezervni dijelovi za računarsku opremu Otvoreni HIDRAULIKA HUKIĆ d.o.o. Tuzla Tuzla 7.9.2015. 14.630,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Izrada glavnog projekta sanacije i unapređenja sistema mreže otvorenih kanala za prihvat i transport oborinskih voda na dijelu postojećeg kompleksa TE Tuzla, Tuzla Otvoreni IPSA Institut d.o.o.Sarajevo Sarajevo 3.9.2015. 13.200,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Prevoz šljake sa deponije šljake iz TE Tuzla na šljačište Jezero II i planiranje šljake na šljačištu Jezero II Otvoreni GRAMAT d.o.o. Gračanica 3.9.2015. 38.850,00 SG 76/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Uvezivanje novog 35 kV postrojenja TE Tuzla u postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja SCADA/EMS Pregovarački NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o., SIEMENS d.o.o. Sarajevo 17.9.2015. 69.971,00 SG 77/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Sanacija kablovskih trasa u postrojenjima 110 i 220 kV Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 28.9.2015. 45.900,00 SG 77/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka trafoispravljača za elektrofiltere blokova 4 i 5 Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 28.9.2015. 38.955,00 SG 77/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka i ugradnja električnog užetnog vitla sa dvorednim kolicima Q=100kN, ojačanje postojeće staze i izrada pristupnih platformi i ljestava Otvoreni PRIM CO COMPANY d.o.o. Gračanica 21.9.2015. 83.000,00 SG 79/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka armature i dijelova pumpe povratnih voda Otvoreni Kramer & Best Ingenieur und Anlagenbau d.o.o. Tuzla 28.9.2015. 65.999,28 SG 79/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Cijevi i cijevni elementi za 2015 godinu Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 25.9.2015. 51.725,28 SG 79/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Građevinski radovi – iskopi i zatrpavanje za područje Sapne i Teočaka, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Tuzla Otvoreni KALELEKTRIK d.o.o. Živinice 29.9.2015. 57.884,00 SG 79/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Kancelarijski materijal Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 2.10.2015. 16.016,73 SG 81/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka i ugradnja odzračnih ventila cjevovoda povratne vode Otvoreni TERMOTEHNIKA d.o.o. Tuzla 30.9.2015. 9.750,00 SG 81/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Materijal za zavarivanje i lemljenje Otvoreni AOP-MIŠ d.o.o. Tuzla 5.10.2015. 54.877,90 SG 81/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka rezervnih dijelova za kalotne ventile Pregovarački Kramer & Best Ingenieur und Anlagenbau d.o.o. Tuzla 15.9.2015. 44.956,15 SG 81/15