HIFA-PETROL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Nabavka lož ulja za sezonu grijanja 2011.-2012. godine Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 6.1.2012. 41.626,00 Službeni glasnik BiH 5/12
Željeznice RS a.d. Doboj Lot 1: Kupoprodaja lož ulja za grejnu sezonu 2011/2012.godinu (220.000 litara) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 18.1.2012. 356.840,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Lot 1: Nabavka goriva, lož ulja i maziva za potrebe ureda FED CAD Mostaru i Centra kontrole zračnog prometa Mostar Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 24.1.2012. 110.259,09 Službeni glasnik BiH 13/12
Opština Novo Sarajevo Jednokratna isporuka lož ulja EL BAS -1002 Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 8.2.2012. 50.370,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Opština Novo Sarajevo Jednokratna isporuka 25.000 litara lož ulja EL BAS -1002 Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 9.2.2012. 43.225,00 Službeni glasnik BiH 15/12
JU Osnovna škola Vladislav Skarić Sarajevo Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja ekstra lakog kvaliteta (LU-EL) za 2012. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 6.2.2012. 108.075,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka i isporuka goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 22.2.2012. 180.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
JP Prostorno planiranje i uređenje grada Zenice d.o.o. - Zenica Nabavka i isporuka goriva za 2012. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 31.1.2012. 14.602,18 Službeni glasnik BiH 17/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 3.2.2012. 402.376,07 Službeni glasnik BiH 23/12
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka benzina i dizel goriva za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 14.3.2012. 91.506,00 Službeni glasnik BiH 25/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 8: Nabavka i isporuka goriva za vozila za potrebe budžetskih korisnika u općini Bugojno Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 19.3.2012. 72.860,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 9: Nabavka i isporuka goriva za vozila za potrebe budžetskih korisnika u općini Jajce i Dobretići Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 12.3.2012. 51.759,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka nafte, benzina i lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 8.5.2012. 802.600,00 Službeni glasnik BiH 40/12
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka extra lakog lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 21.5.2012. 2.564.102,56 Službeni glasnik BiH 43/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Gorivo za grijanje (lož ulje ekstra lako) norma BAS 1002 Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 21.5.2012. 851.500,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Služba za poslove sa strancima BiH Sukcesivne isporuke naftnih derivata po lokacijama Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 8.6.2012. 69.322,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Kantonalna JU za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Sarajevo Nabavka goriva i lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 14.5.2012. 146.921,80 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka 400 tona niskosumpornog mazuta (sadržaj sumpora do 1%) za TE Tuzla Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 4.7.2012. 449.200,00 Službeni glasnik BiH 60/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 13: Nabavka lož ulja za PU Visoko, PS Nemila i PS Usora Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 1.8.2012. 82.296,00 Službeni glasnik BiH 64/12
Granična policija BiH Lot 15: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Višegrad Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 20.7.2012. 194.743,63 Službeni glasnik BiH 68/12
Granična policija BiH Lot 24: Sukcesivna isporuka lož ulja na lokaciji Bijeljina Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 27.7.2012. 30.666,66 Službeni glasnik BiH 68/12
Granična policija BiH Lot 25: Sukcesivna isporuka lož ulja na lokaciji Gradiška Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 9.7.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Granična policija BiH Lot 26: Sukcesivna isporuka lož ulja na lokaciji Velika Kladuša Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 9.7.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Ugovor o nabavci nafte i naftnih derivata Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 21.8.2012. 162.432,00 Službeni glasnik BiH 70/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Nabavka dizel goriva za agregatske stanice i lož ulja za kotlovnice RD Sarajevo za 2012. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 31.8.2012. 135.970,08 Službeni glasnik BiH 79/12