KALDERA company d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka niskonaponskog prekidača radi zamjene dotrajalog i radi sigurnosti rada Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 23.4.2012. 52.940,00 Službeni glasnik BiH 36/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka provodnika i kablova Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 10.5.2012. 270.000,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 4: Nabavka distributivnih ormara Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 10.5.2012. 320.000,00 Službeni glasnik BiH 40/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Završetak alarmnog sistema do entitetske granice (po vodoprivrednoj dozvoli) Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 10.5.2012. 499.680,00 Službeni glasnik BiH 43/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Potrebno je izvršiti instalaciju postrojenja 35/10 kV sa pripadajućim 10 kV razvodom radi priključka postojeće kablovske mreže distributivnog područja u okolini objekta Pregovarački KALDERA company d.o.o. Laktaši 14.5.2012. 278.600,00 Službeni glasnik BiH 45/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Nabavka srednjenaponskih blokova tipa RMU Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 21.6.2012. 164.224,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Opština Kozarska Dubica Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete na području Opštine Kozarska Dubica Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 28.6.2012. 573.751,00 Službeni glasnik BiH 52/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka i zamjena pobude generatora Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 21.6.2012. 569.200,00 Službeni glasnik BiH 54/12
Grad Banja Luka Rekonstrukcija javne rasvjete u ulicama: Nikole Pašića, Majke Kristine i Popa Jovice Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 13.7.2012. 27.919,93 Službeni glasnik BiH 56/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Nabavka materijala za izgradnju SN,NN mreže po Radnim jedinicama Pregovarački KALDERA company d.o.o. Laktaši 23.7.2012. 408.653,33 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka i ugradnja mjerenja Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 27.9.2012. 325.000,00 Službeni glasnik BiH 81/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Zamjena pobude generatora u TE Gacko Pregovarački KALDERA company d.o.o. Laktaši 3.10.2012. 97.850,00 Službeni glasnik BiH 83/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Zamjena sistema upravljanja agregatom na HET 2 Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 19.10.2012. 238.979,50 Službeni glasnik BiH 87/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 3: Nabavka distributivnih energetskih transformatora Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 13.12.2012. 157.202,00 Službeni glasnik BiH 105/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Rekonstrukcija i izgradnja SN, NN mreže i TC za RJ Elektrodistribucija Laktaši Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 18.3.2013. 276.813,00 Službeni glasnik BiH 22/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Rekonstrukcija i izgradnja SN, NN mreže i TS za RJ Elektrodistribucija Kozarska Dubica Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 18.3.2013. 261.399,80 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava radova na izgradnji infrastrukture BP Kukulje Srbac Pregovarački KALDERA company d.o.o. Laktaši 7.3.2013 15.000,00 Službeni glasnik BiH 24/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Rekonstrukcija i izgradnja SN, NN mreže i TS za RJ Elektrodistribucija Gradiška Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 10.6.2013. 419.561,40 Službeni glasnik BiH 47/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T129/12-P Nabavka radova na rekonstrukciji rasvjete u turbo sali Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 24.5.2013. 24.400,00 Službeni glasnik BiH 51/13
AD Olimpijski centar Jahorina Pale Isporuka i montaža opreme za napajanje električnom energijom šestosjede žičare Skočine Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 15.7.2013. 69.986,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izgradnja dalekovoda i trafostanica za napajanje gradilišta Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 9.8.2013. 2.083.132,66 Službeni glasnik BiH 64/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Rekonstrukcija prelivnih polja (elektro i mašinski dio) na HET 1 Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 7.8.2013. 139.926,00 Službeni glasnik BiH 66/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka mjerno priključnih ormara Pregovarački KALDERA company d.o.o. Laktaši 29.8.2013. 14.036,28 Službeni glasnik BiH 69/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Nabavka mjerno priključnih ormara Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 11.10.2013. 82.770,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Grad Banja Luka Nabavka parking automata (2) dva komada Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 19.11.2013. 27.518,89 Službeni glasnik BiH 93/13

KALDERA company d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Modernizacija računarske opreme na HET 1 (hardver i softver) za potrebe SCADA sistema Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb, KALDERA company d.o.o. Hrvatska, Laktaši 26.3.2014. 985.020,00 Službeni glasnik BiH 30/14