ENERGOINVEST - SUE d.d

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka rezervnih dijelova za prekidač tip SFE 14 proizvođača Energoinvest Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 6.7.2012. 17.600,00 Službeni glasnik BiH 54/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka i montaža sistema napajanja telekomunikacijske opreme Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 25.6.2012. 111.348,00 Službeni glasnik BiH 54/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka ispravljača 3x380/220V DC Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 12.7.2012. 12.906,60 Službeni glasnik BiH 56/12
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Nabavka i isporuka UPS uređaja Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 16.7.2012. 3.760,00 Službeni glasnik BiH 64/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Ispravljačka vana 380 VAC/220 VDC; Benning; Tebechop; D400G220/25BWru, PDE - 7200 za TS HAK Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 27.8.2012. 9.771,00 Službeni glasnik BiH 70/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad energetskih uređaja Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 27.8.2012. 79.794,00 Službeni glasnik BiH 70/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka diesel agregata za BS Šatorova gomila Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 27.8.2012. 23.814,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Pružanje usluga: Redovno održavanje dizel električnih agregata i ups uređaja Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 22.11.2012. 17.139,00 Službeni glasnik BiH 98/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 4: Nabavka UPS uređaja Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 4.12.2012. 5.200,08 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka, instalacija i puštanje u rad UPS uređaja za centralizirano napajanje računarske opreme u Tehničko-upravnoj zgradi TE Kakanj Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 17.11.2012. 55.891,47 Službeni glasnik BiH 105/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka akumulacijske baterije Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 20.12.2012. 19.720,00 Službeni glasnik BiH 1/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Ormari za vanjsku montažu TK opreme, ormarići za vanjsku montažu ili stub i centralne jedinice za udaljeno napajanje po parici Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 3.12.2012. 2.595.786,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica Nabavka prekidača na novom dizel agregatu 1,1MW Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 24.12.2012. 13.580,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Granična policija BiH Otovreni postupak za nabavku Opreme za napajanje Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 31.12.2012. 82.158,00 Službeni glasnik BiH 4/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Lot 1: Nabavka baterija, ispravljača i agregata za RD Travnik Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 10.1.2013. 64.824,00 Službeni glasnik BiH 4/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: 50 sistema napajanja Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 7.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 8/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka sistema napajanja Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 30.1.2013. 863.542,20 Službeni glasnik BiH 10/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka akumulatorske baterije sa pripadajućim ormarima, ožičenjem i priborom i ispravljača 3x220/380V AC, 220 V DC Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 21.2.2013 32.920,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Popravak opreme za napajanje tipa Benning Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 26.2.2013. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 16/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 2: Zamjena UPS sistema za prostor IN ČVOR - TKC Dolac Malta Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 5.3.2013. 122.690,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka akumulatorske baterije i ispravljača Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 21.3.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka i montaža VRLA akumulatorskih baterija za TK opremu za potrebe Elektroprenos-a BiH OP Sarajevo Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 29.3.2013. 8.780,00 Službeni glasnik BiH 28/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Lot 2: Nabavka materijala, releja i zaštitne opreme za potrebe Podružnice Elektrodistribucije, Sarajevo, Releji i zaštitna oprema Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 30.4.2013. 13.451,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 10-T-013/13 - Invertorski ormar sa statičkom preklopkom, 220 VDC/220VAC, 2500VA, Benning, Tebevert, te sa 5 odlaznih AC automata prema potrošačima; sa ugradnjom invertorskog ormara na licu mjesta i puštanjem u pogon u TS Dubrave Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 10.5.2013. 12.950,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka akumulatorske baterije sa pripadajućim ormarima, ožičenjem i priborom 220 V DC i ispravljača 3x220/380 V AC Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 10.6.2013. 32.920,00 Službeni glasnik BiH 49/13