FALCON d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 2: Nabavka armirano - betonskih stubova Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 4.12.2012. 117.471,50 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabavka materijala za redovno održavanje Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 16.11.2012. 39.002,54 Službeni glasnik BiH 6/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka komunikacionih kablova Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 28.1.2013. 23.500,00 Službeni glasnik BiH 12/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka spojnih čaura, kabl stopica, stezaljki i PVC crijeva Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 2.4.2013. 21.452,00 Službeni glasnik BiH 28/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 6: Nabavka stezaljki za NN SKS Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 2.4.2013. 36.530,00 Službeni glasnik BiH 28/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 7: Nabavka obujmica, konzola i opreme za prihvatanje SN SKS-a Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 2.4.2013. 19.071,50 Službeni glasnik BiH 28/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3: Nabavka SN samonosivog kablovskog snopa Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 22.4.2013. 69.280,00 Službeni glasnik BiH 38/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 6: Nabavka NN SKS H00/0-A 3h35+50/8 mm2 Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 22.4.2013. 93.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 7: Nabavka NN SKS H00/0-A 3h70+50/8 mm2 Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 22.4.2013. 203.730,00 Službeni glasnik BiH 38/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka NN i SN kablova i samonosivog kablovskog snopa Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 8.7.2013. 77.806,00 Službeni glasnik BiH 57/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3: Nabavka NN i SN kablova i samonosivog kablovskog snopa Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 8.7.2013. 16.320,00 Službeni glasnik BiH 57/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka samonosivog kablovskog snopa za priključke Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 17.7.2013. 104.400,00 Službeni glasnik BiH 59/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4: Nabavka samonosivog kablovskog snopa za priključke Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 17.7.2013. 346.400,00 Službeni glasnik BiH 59/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 3: Kablovski pribor Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 22.8.2013. 65.522,05 Službeni glasnik BiH 68/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka energetskih kablova i užadi Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 18.9.2013. 102.011,00 Službeni glasnik BiH 81/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka materijala za mjerna mjesta i priključke Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 23.10.2013. 62.665,27 Službeni glasnik BiH 87/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 9: Nabavka stezaljki i univerzalnih konzola za prihvatanje NN SKS-a Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 24.10.2013. 34.320,00 Službeni glasnik BiH 93/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 11: Nabavka razne opreme Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 24.10.2013. 84.932,10 Službeni glasnik BiH 93/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2- Nabavka NN SKS H00-A 2h16 mm2 Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 10.2.2014. 24.750,00 Službeni glasnik BiH 14/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3- Nabavka NN SKS H00-A 4h16 mm2 Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 10.2.2014. 48.600,00 Službeni glasnik BiH 14/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4- Nabavka NN SKS H00/O-A 3h35+50/8 mm2 Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 10.2.2014. 174.200,00 Službeni glasnik BiH 14/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 5- Nabavka NN SKS H00/O-A 3h70+50/8 mm Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 10.2.2014. 241.200,00 Službeni glasnik BiH 14/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka pancer osigurača Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 19.2.2014. 98.766,00 Službeni glasnik BiH 16/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 25 PJ Meštrevac Otvoreni FALCON d.o.o. Foča 5.3.2014. 91.748,60 Službeni glasnik BiH 24/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1: Nabavka drvenih stubova Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 20.3.2014. 156.750,00 Službeni glasnik BiH 41/14