MIPEX d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Banja Luka Lot 17 - Rukavice Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 3.6.2015. 2.063,59 SG 47/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 22 - Nabava sanitetskog materijala i medicinske plastike za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta za 2015. godinu Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 15.4.2015. 4.846,00 SG 47/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 41 - Nabava sanitetskog materijala i medicinske plastike za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta za 2015. godinu Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 15.4.2015. 16.016,00 SG 47/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 42 - Nabava sanitetskog materijala i medicinske plastike za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta za 2015. godinu Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 15.4.2015. 37.760,00 SG 47/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 43 - Nabava sanitetskog materijala i medicinske plastike za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta za 2015. godinu Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 15.4.2015. 21.070,00 SG 47/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 49 - Nabava sanitetskog materijala i medicinske plastike za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta za 2015. godinu Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 15.4.2015. 10.380,80 SG 47/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 69 - Nabava sanitetskog materijala i medicinske plastike za potrebe Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko - Bolnica Brčko distrikta za 2015. godinu Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 15.4.2015. 660,00 SG 47/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 1 - Nabavka hirurških rukavica za potrebe bolnice Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 11.6.2015. 26.869,00 SG 51/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 3 - Šprice, jednokratne rukavice Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 3.7.2015. 6.303,26 SG 61/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4 - Rukavice gumene nitrilne Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.7.2015. 17.550,00 SG 64/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 76 - Hirurške sterilne rukavice za potrebe ortopedije i traumatologije jače stijenke sa lateksom i bez talka pojačanje na prstima Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 31.7.2015. 3.640,00 SG 66/15
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 1 - Fiksaciona traka za katetere, dimenzija 7.2 cm-10 cm x10 cm-12 cm, širine u rasponu od 7.2 cm do 10 cm i dužine u rasponu od 10 cm do 12 cm Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 23.7.2015. 13.110,00 SG 68/15
Dom zdravlja Kantona Sarajevo Lot 3 - Komprese Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 11.8.2015. 14.436,92 SG 70/15
Dom zdravlja Kantona Sarajevo Lot 5 - Zavoj Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 11.8.2015. 23.677,63 SG 70/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1 - Flasteri mikroporni Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.9.2015. 12.888,00 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2 - Flasteri svileni Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.9.2015. 28.215,53 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 3 - Flasteri zinc oxide Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.9.2015. 29.263,66 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 10 - Turban zavoji Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 16.9.2015. 2.109,00 SG 77/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 25 - Kaljače PVC Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 14.8.2015. 400,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 65 - Zavoj za fiksiranje, elastični. Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 14.8.2015. 2.218,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 68 - 1 Zavoj, kratkoelastični, kompresivni, 70-90% rastezljivosti, dimenzije 8 cm x 5 m 2 Zavoj, kratkoelastični, kompresivni, 70-90% rastezljivosti, dimenzije 10 cm x 5 m Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 14.8.2015. 1.424,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 75 - Sterilne komprese Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 14.8.2015. 209,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 92 - Apsorbujući povoj, sterilan, dimenzije min. 10 cm x 10 cm Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 14.8.2015. 40,80 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 93 - Visokoupijajuća kompresa, nesterilna, dimenzije min. 10 cm x 10 cm Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 14.8.2015. 18,60 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 94 - Visokoupijajuća kompresa, sterilna, dimenzije min. 20 cm x 20 cm Otvoreni MIPEX d.o.o. Banja Luka 14.8.2015. 77,70 SG 79/15