Sanam Styrka d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opća bolnica Tešanj Lot 2: Sintetski brzoresorptivni konac Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 27.11.2012. 897,18 Službeni glasnik BiH 98/12
Opća bolnica Tešanj Lot 7: Semikvantitativni testovi Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 27.11.2012. 1.246,00 Službeni glasnik BiH 98/12
Dom zdravlja Zenica Lot 4: Reagensi za ručni rad za potrebe laboratorije Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 28.11.2012. 14.580,29 Službeni glasnik BiH 100/12
RMC Dr. Safet Mujić, Mostar Lot 13: Potrebe ostalih reagensa Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 31.12.2012. 5.672,85 Službeni glasnik BiH 6/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 16: Trakice za šuk Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 2.412,60 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 17: Reagensi za biohemijski analizator HITACHI 902 Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 6.073,90 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 19: Reagensi za biohemiju Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 856,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 2: Testovi za rad na aparatu Hitachi 902, kontrolni serumi, glikolizirani hemoglobin i 5 amino-levulinska kiselina Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 12.3.2013. 6.889,76 Službeni glasnik BiH 20/13
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 3: Reagensi za biohemijski analizator Mira Cobas Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 25.3.2013. 4.060,10 Službeni glasnik BiH 24/13
Opština Zenica Lot 4: Nabavka medicinske opreme Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 14.3.2013. 17.948,79 Službeni glasnik BiH 26/13
RMC Dr. Safet Mujić, Mostar Lot 4: Reagensi za analizator Horiba ABX Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 22.3.2013. 933,90 Službeni glasnik BiH 30/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 40: Doboši/kasete/kontejneri Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 5.3.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Namještaj u ordinaciji za potrebe porodične medicine. Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 20.3.2013. 25.394,59 Službeni glasnik BiH 47/13
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Kancelarijski i kuhinjski namještaj za potrebe porodične medicine Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 20.3.2013. 10.044,00 Službeni glasnik BiH 47/13
JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo Lot 2: Nabavka metadona i skrining testova u 2013. godini Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 6.8.2013. 40.950,00 Službeni glasnik BiH 63/13
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Razni sanitetski materijal Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 24.9.2013. 3.018,77 Službeni glasnik BiH 77/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Reagensi i potrošni materijal moraju biti aplikabilni na tehnologiju hematološki analizator Swelab Alfa Standard 20p ili ekvivalent Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 21.8.2013. 10.166,40 Službeni glasnik BiH 77/13
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 2: TPHA Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 4.10.2013. 445,00 Službeni glasnik BiH 81/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4: Dijagnostički testovi Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 8.11.2013. 23.280,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 15: Sanitetski materijal Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 10.12.2013. 14.403,25 Službeni glasnik BiH 103/13
Kantonalna bolnica Orašje Lot 3: Nabava dijagnostičkih materijala za potrebe Službe za transfuzijsku, medicinu i Službe za laboratorijsku dijagnostiku-Reagensi za koagulaciju (aparat COATRON M-4) Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 31.12.2013 10.548,00 Službeni glasnik BiH 4/14
Dom zdravlja Zenica Lot 4- Nabavka reagenasa za ručni rad Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 19.2.2014. 12.812,99 Službeni glasnik BiH 14/14
JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Lot 8: brzi testovi na drogu, HCV, oklutno krvarenje, TPHA,Helikobacter pylory, alkohol i alergijski mix test Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 12.2.2014 2.900,10 Službeni glasnik BiH 20/14
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 15: Trakice za laboratorijske pretrage Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 31.3.2014. 7.630,00 Službeni glasnik BiH 28/14
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 8: Medicinska sredstva Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 27.3.2014 17.508,17 Službeni glasnik BiH 28/14