TELEKOMUNIKACIJE RS A.D.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Zakup redudantnog internet linka na lokaciji Središnjeg ureda UIO BiH Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 29.4.2014. 298,90 Službeni glasnik BiH 39/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: MPLS i BACKUP LINKOVI Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 28.8.2014. 25.641,03 Službeni glasnik BiH 91/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: BACKUP LINKOVI - NA ZAHTJEV Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 28.8.2014. 22.222,23 Službeni glasnik BiH 91/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3: Linkovi prema jedinicama poštanske mreže Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 28.8.2014. 26.495,73 Službeni glasnik BiH 91/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 4: Povezivanje regionalnih čvorišta Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 28.8.2014. 12.393,16 Službeni glasnik BiH 91/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 5: ADSL POŠTE SA MANJIM PROMETOM Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 28.8.2014. 24.786,32 Službeni glasnik BiH 91/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 6: Analogni telefonski priključci Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 28.8.2014. 84.615,38 Službeni glasnik BiH 91/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 7: Digitalne linije Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 28.8.2014. 70.085,47 Službeni glasnik BiH 91/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 8: IP TELEFONIJA-VolP TELEFONSKE LINIJE Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 28.8.2014. 9.401,71 Službeni glasnik BiH 91/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 9: SIP/H323 TRUNKING Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 28.8.2014. 131.623,93 Službeni glasnik BiH 91/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 10: DIREKTAN PRISTUP INTERNETU Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 28.8.2014. 9.401,71 Službeni glasnik BiH 91/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 11: BACKUP DIREKTAN PRISTUP INTERNETU Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 28.8.2014. 8.119,66 Službeni glasnik BiH 91/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 12: SIM kartice i servis za praćenje vozila, Poštonoša i SIM kartice za servis Unošenje ta~aka od interesa Otvoreni TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 28.8.2014. 45.299,14 Službeni glasnik BiH 91/14