Opština Centar Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Kancelarijski i potrošni materijal Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2011. 74.229,20 Službeni glasnik BiH 84/11
Opština Centar Sarajevo Lot 4: Sredstva za čišćenje i održavanje higijene Otvoreni Nivex d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 21.465,10 Službeni glasnik BiH 84/11
Opština Centar Sarajevo Lot 5: Napitci za bife Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 32.025,54 Službeni glasnik BiH 84/11
Opština Centar Sarajevo Lot 5: Servisiranje, održavanje i pranje vozila Otvoreni SARDIS d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 7,50 Službeni glasnik BiH 84/11
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Naftni derivati Otvoreni OMV BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2011. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Posebna zaštitna oprema Otvoreni Plasman d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2011. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Fizička radna snaga putem uslužnog servisa Otvoreni WORKER d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2011. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Intervencijske popravke i održavanje telefonske centrale sa telefonskim aparatima, telefonskom i računarskom mrežom Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 28.11.2011. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Redovni pregledi i održavanje sistema automatske regulacije na sistemima ventilacije i klimatizacije Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2011. 4.500,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Centar Sarajevo Lot 4: Hitne intervencije i radovi tekućeg i investicionog održavanja Otvoreni PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2011. 85.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Centar Sarajevo Lot 5: Redovni pregledi i održavanje sistema vatrodojave/protivprovale i sistema za gašenje požara Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2011. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Centar Sarajevo Lot 6: Intervencijske popravke i održavanje fotokopirnih aparata, priporta i slagalice Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2011. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Centar Sarajevo Lot 7: Redovni pregledi i održavanje lifta Otvoreni DVG Alm Company d.o.o. Sarajevo 28.11.2011. 4.500,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Centar Sarajevo Lot 8: Postavljanje aparata za tople napitke Otvoreni AUTOMATIC SERVIS d.o.o. Visoko Visoko 28.11.2011. 500,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Centar Sarajevo Nabavka terenskog auta, sa izraženim sigurnosnim performansama, pogodnog za manevrisanje u gradskim ulicama i padinskim dijelovima Otvoreni Connecta d.o.o. Sarajevo 5.1.2012. 68.367,52 Službeni glasnik BiH 3/12
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Štamparske usluge u 2012. i 2013. godini Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 12.3.2012. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Usluge plaćenog oglasa u dnevnoj štampi Kantona Sarajevo u 2012. i 2013. godini Otvoreni Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 14.3.2012. 47.000,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Opština Centar Sarajevo Nabavka računara, monitora, štampača, skenera i bežičnih mrežnih uređaja Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.4.2012. 61.679,60 Službeni glasnik BiH 29/12
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno održavanje ulica Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 19.4.2012. 893.640,20 Službeni glasnik BiH 31/12
Opština Centar Sarajevo Lot 4: Geodetsko inženjerske usluge Otvoreni Geodet d.o.o. Sarajevo Istočni stari grad 17.4.2012. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Izrada investiciono-tehničke dokumentacije Otvoreni Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo Sarajevo 17.5.2012. 55.000,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Vršenje nadzora nad izvođenjem radova Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 17.5.2012. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Revizija investiciono tehničke dokumentacije Otvoreni URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka 16.5.2012. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Opština Centar Sarajevo Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno održavanje ulica Otvoreni JKP Rad Sarajevo 14.6.2012. 1.034.787,60 Službeni glasnik BiH 50/12
Opština Centar Sarajevo Izvođenje radova na semaforizaciji raskrsnice ulica Urijan-Dedina - Put Mladih Muslimana (magistralna cesta M5) Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 25.6.2012. 56.736,50 Službeni glasnik BiH 50/12