BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 1: Radovi na području Centar - optički spojni putevi Otvoreni TELINVEST d.o.o. Sarajevo 5.10.2012. 400.000,00 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 2: Radovi na području Novo Sarajevo - Ilidža Otvoreni MANJO d.o.o. Sarajevo 5.10.2012. 500.000,00 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 1: Proširenje klimatizacije za objekte ATC Hadžići, ATC Ilidža-prenos, ATC Hrasnica Otvoreni Clima-Trade d.o.o. Ilidža-Sarajevo Sarajevo 1.11.2012. 36.195,80 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 2: Klimatizacija BIHNET-server sala HELP DESKA - Dolac Malta Otvoreni Clima-Trade d.o.o. Ilidža-Sarajevo Sarajevo 1.11.2012. 25.725,00 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 3: Zamjena sistema klimatizacije u objektima RSU Rakovica, RSU Gazin Han, RSU Ljubina, LC Obala - PCM Otvoreni Clima-Trade d.o.o. Ilidža-Sarajevo Sarajevo 1.11.2012. 46.843,00 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Nabavka i sukcesivna isporuka materijala i sredstava za održavanje higijene na period od 2 godine Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 25.12.2012. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 3: Radovi na području Novi Grad - Hadžići Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 23.1.2013. 600.000,00 Službeni glasnik BiH 18/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 1: Pomoćni materijal Otvoreni Euro - M d.o.o. Sarajevo 5.2.2013. 32.423,00 Službeni glasnik BiH 18/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Održavanje i opravka motornih vozila Direkcije Sarajevo iz programa LADA na period od 2 (dvije) godine Otvoreni Obrtnička radnja autoservis DEAS vl. Delić Esad Vogošća 11.2.2013. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 18/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 1: Rekonstrukcija TS 10-20/04 kV Dolac Malta Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 28.2.2013. 121.799,40 Službeni glasnik BiH 18/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 1: Proširenje klimatizacije II sprat - IN ČVOR - TKC Dolac Malta Otvoreni Clima-Trade d.o.o. Ilidža-Sarajevo Sarajevo 27.2.2013. 86.321,00 Službeni glasnik BiH 18/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 1: Sukcesivna isporuka goriva za motorna vozila lokacije/sjedišta Dolac Malta - ul. Zmaja od Bosne 88 Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 5.3.2013. 270.000,00 Službeni glasnik BiH 18/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 2: Zamjena UPS sistema za prostor IN ČVOR - TKC Dolac Malta Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 5.3.2013. 122.690,00 Službeni glasnik BiH 20/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 2: Mlijeko i mliječni proizvodi Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 26.2.2013. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 3: Prerađevine od mesa i ribe Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 21.2.2013. 22.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 5: Zaleđene morske ribe Otvoreni REDEX d.o.o. Banovići 25.2.2013. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Održavanje i opravka motornih vozila Direkcije Sarajevo iz programa Ford Otvoreni F-autocentar d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.4.2013. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 28/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 1: Prerađevine od voća, povrća i jaja Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 15.4.2013. 26.000,00 Službeni glasnik BiH 36/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 4: Pekarski proizvodi Otvoreni MBA - CENTAR d.o.o. Sarajevo 15.4.2013. 58.000,00 Službeni glasnik BiH 36/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 6: Ostali prehrambeni proizvodi Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 15.4.2013. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 36/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Izvođenje građevinskih radova pri održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva za period od dvije godine za područje Stari Grad - Vogošća Otvoreni TELINVEST d.o.o. Sarajevo 16.5.2013. 500.000,00 Službeni glasnik BiH 40/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Pripremni građevinsko-zanatski radovi za postavljanje kontejnera na lokaciji RSU Doglodi Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 27.5.2013. 5.912,28 Službeni glasnik BiH 44/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Servisiranje i atestiranje kotlova i gorionika Otvoreni ELKOMONT d.o.o. Sarajevo 28.5.2013. 15.195,17 Službeni glasnik BiH 44/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 2: Izgradnja tipskih objekata za smještaj TK opreme RSU 5 Pofalići, RSU 2 Tihovići i RSU 2 Anex (vanjska montaža) Otvoreni ZZ GROS-COMP p.o. Sarajevo 4.6.2013. 32.609,94 Službeni glasnik BiH 47/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo Lot 2: Izvođenje radova na izgradnji tipskih objekata za smještaj TK opreme Otvoreni Mramor - an d.o.o. Župča, TB inženjering d.o.o. Breza Breza 7.5.2013. 28.996,24 Službeni glasnik BiH 55/13