Nezavisni operator sistema u BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge održavanja i podrške licence PSS E Pregovarački SIEMENS INDUSTRY Inc Sjedinjene Američke Države 25.3.2013. 25.301,33 Službeni glasnik BiH 44/13
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge održavanja postojeće web aplikacije Pregovarački LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo 8.8.2013. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Nezavisni operator sistema u BiH Nadogradnja softvera ESS 2.2 u NOSBiH Pregovarački NOVITA d.o.o. Ljubljana Slovenija 16.12.2013. 44.495,13 Službeni glasnik BiH 4/14
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge održavanja softvera system ADVANCE Pregovarački LANDIS+GYR d.o.o. Slovenija 15.1.2014. 26.403,71 Službeni glasnik BiH 10/14
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge održavanja i podrške PSS E Pregovarački SIEMENS INDUSTRY Inc Sjedinjene Američke Države 22.1.2014. 25.376,91 Službeni glasnik BiH 10/14
Nezavisni operator sistema u BiH Usluga održavanja SCADA i telefonske centrale Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 3.3.2014. 147.600,00 Službeni glasnik BiH 20/14
Nezavisni operator sistema u BiH Održavanja i podrška PSS ODMS Pregovarački SIEMENS INDUSTRY Inc Sjedinjene Američke Države 23.1.2014. 6.848,15 Službeni glasnik BiH 26/14
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka UPS sistema besprekidnog napajanja u NOSBiH Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 12.5.2014. 49.968,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka softvera Dispatcher Training Simulator (DTS) Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 15.5.2014. 45.154,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge izdavanja avionskih karata za NOSBiH Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 26.5.2014. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Nezavisni operator sistema u BiH Usluga održavanja ETSO Scheduling sistema Pregovarački NOVITA d.o.o. Ljubljana Slovenija 26.5.2014. 58.674,90 Službeni glasnik BiH 46/14
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka goriva za vozila NOSBiH-a Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 19.6.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka roba široke potrošnje Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 3.12.2014. 7.164,90 Službeni glasnik BiH 98/14
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge održavanja SCADA/EMS i TK sistema Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 12.3.2015. 292.836,00 SG 32/15
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka servera, memorija za servere i diskova za storage Otvoreni Emado d.o.o. Sarajevo 6.4.2015. 31.338,52 SG 36/15
Nezavisni operator sistema u BiH Lot 1 - 3 komada putničkih automobila Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2015. 72.453,85 SG 47/15
Nezavisni operator sistema u BiH Lot 2 - Putnički automobil Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 11.5.2015. 37.379,00 SG 47/15
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka softverskog osiguranja za Microsoft proizvode i usluge Otvoreni LOGOSOFT d.o.o. Vogošća 7.5.2015. 171.363,39 SG 47/15
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge kredita Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 14.5.2015. 34.300,00 SG 47/15
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka tonera Otvoreni Alf-om d.o.o. Banja Luka 27.5.2015. 6.243,80 SG 47/15
Nezavisni operator sistema u BiH Nadogradnja softvera ADVANCE u NOSBiH Pregovarački LANDIS+GYR d.o.o. Slovenija 29.6.2015. 76.003,55 SG 63/15
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge održavanja postojeće Obračunske baze podataka u NOS BiH Otvoreni ELMAT d.o.o. Slovenija 28.8.2015. 28.946,28 SG 79/15
Nezavisni operator sistema u BiH Lot 1 - Nabavka sekundarne regulacije Otvoreni JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje Sarajevo, Trebinje 28.9.2015. 13.500.000,00 SG 85/15
Nezavisni operator sistema u BiH Lot 2 - Nabavka tercijarne regulacije Otvoreni JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, MH Elektroprivreda RS a.d. Trebinje Sarajevo, Trebinje 28.9.2015. 14.263.680,00 SG 85/15
Nezavisni operator sistema u BiH Usluga analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada prenosnog sistema BiH u intrekonektivnoj mreži Kontinentalna Evropa Otvoreni Centar za koordinaciju sigurnosti SCC d.o.o. Srbija 30.10.2015. 352.049,40 SG 93/15