Lutrija RS a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka kioska na lokaciji u Rogatici u skladu sa tehničkim karakteristikama Pregovarački Marinko Ćućula Rogatica 20.8.2012. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 1: Usluga održavanja softvera Pregovarački SOFT NIRVANA d.o.o. Laktaši 5.10.2012. 23.460,00 Službeni glasnik BiH 83/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 2: Usluga održavanja softvera za ON LINE igre na sreću Pregovarački SOFT NIRVANA d.o.o. Laktaši 5.10.2012. 35.220,00 Službeni glasnik BiH 83/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Izrada propagandnih sredstava Otvoreni VIA MEDIA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.1.2013. 903,70 Službeni glasnik BiH 10/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 1: Usluga promotivnih aktivnosti Lutrije RS preko TV kao prenosnika medija putem agencija za marketing Otvoreni Direct media d.o.o. Banja Luka 20.12.2012. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 2: Usluga promotivnih aktivnosti Lutrije RS preko radio stanica kao prenosnika medija putem agencija za marketing Otvoreni Direct media d.o.o. Banja Luka 20.12.2012. 10,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Dogradnja softverskog paketa Pregovarački SOFT NIRVANA d.o.o. Laktaši 11.2.2013. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Oročavanje sredstava Pregovarački Nova banka a.d. Banja Luka 13.2.2013. 18.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Oročavanje sredstava Pregovarački NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 13.2.2013. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Oročavanje sredstava Pregovarački Bobar banka a.d. Bijeljina Bijeljina 18.2.2013. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Oročavanje sredstava Pregovarački Bobar banka a.d. Bijeljina Bijeljina 26.6.2012. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Oročavanje sredstava Pregovarački NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 25.6.2012. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 1: Sukcesivna nabavka instant srećki standardne veličine Otvoreni QUADRA GRAPHIC d.o.o. Srbija 25.2.2013. 56.720,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka instant srećki većih dimenzija sa mogućnošću izrezivanja oblika Otvoreni QUADRA GRAPHIC d.o.o. Srbija 25.2.2013. 21.120,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 3: Nabavka ekspres srećki standardne veličine Otvoreni QUADRA GRAPHIC d.o.o. Srbija 25.2.2013. 22.490,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Oročavanje sredstava Pregovarački Nova banka a.d. Banja Luka 27.6.2012. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Oročavanje sredstava Pregovarački Unicredit bank a.d. Banja Luka 25.6.2012. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 1: Nabavka usluge emitovanja emisije TV Bingo ( petkom ) i zakup prostora teletekst servisa Pregovarački JP Radio-televizija Republike Srpske Banja Luka 16.5.2013. 115.000,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Oročavanje slobodnih novčanih sredstava na period od 13 mjeseci Pregovarački Bobar banka a.d. Bijeljina Bijeljina 30.7.2013. 55.000,00 Službeni glasnik BiH 61/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Oročavanje slobodnih novčanih sredstava na period od 13 mjeseci Pregovarački Nova banka a.d. Banja Luka 30.7.2013. 45.000,00 Službeni glasnik BiH 61/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Oročavanje slobodnih novčanih sredstava na period od 13 mjeseci Pregovarački NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 30.7.2013. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 61/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Usluga održavanja ON-LINE terminalskog aplikativnog i komunikacijskog softvera Pregovarački SOFT NIRVANA d.o.o. Laktaši 1.10.2013. 23.940,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Održavanje softvera Pregovarački SOFT NIRVANA d.o.o. Laktaši 1.10.2013. 35.220,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Usluga emitovanja emisije TV Bingo devetka Pregovarački JP Radio-televizija Republike Srpske Banja Luka 30.9.2013. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 1: Reklamiranje lutrije RS preko TV putem agencija za marketing Otvoreni AQUARIUS d.o.o. Banja Luka 20.12.2013. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 103/13