Dom zdravlja Gračanica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Gračanica Lot 19: Laboratorijski materijal Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 31.10.2012. 8.021,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Dom zdravlja Gračanica Lot 20: Stomatološki materijal Otvoreni Neodent d.o.o. Tuzla Tuzla 3.11.2012. 32.121,80 Službeni glasnik BiH 92/12
Dom zdravlja Gračanica Lot 21: Antiseptici i dezinficijensi Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 31.10.2012. 6.152,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Dom zdravlja Gračanica Nabavka reagenasa i ostalog pratećeg potrošnog materijala za aparat Dimension Xpand Plus Pregovarački DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 25.3.2013. 47.163,24 Službeni glasnik BiH 28/13
Dom zdravlja Gračanica Nabavka reagenasa i ostalog pratešeg potrošnog materijala za aparat Sysmex KX-21 N Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 25.3.2013. 16.918,00 Službeni glasnik BiH 28/13
Dom zdravlja Gračanica Nabavka šprica i igala Otvoreni BEKA MEDICIN-TEHNIK d.o.o. Srebrenik 15.5.2013. 10.838,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Dom zdravlja Gračanica Nabavka tečnih goriva Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 14.6.2013. 51.192,31 Službeni glasnik BiH 51/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 1: Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 2.12.2013. 1.795,55 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 2: Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 2.12.2013. 21.260,40 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 3: Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.12.2013. 2.810,50 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 4: Lijekovi koji djeluju na kožu Otvoreni TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 2.12.2013. 755,69 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 5: Lijekovi koji djeluju na nervni sistem Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 3.12.2013. 16.170,55 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 6: Lijekovi koji djeluju na koštno mišićni sistem Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 3.12.2013. 2.489,03 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 8: Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 3.12.2013. 12.886,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 9: Lijekovi koji djeluju na čula Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.12.2013. 309,12 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 10: Lijekovi koji djeluju na respiratorni sistem Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.12.2013. 3.143,25 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 12: Dijagnostičke test trake Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 2.12.2013. 2.634,42 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 13: RTG materijal Otvoreni BERG PROMET d.o.o. Sarajevo 2.12.2013. 2.992,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 14: Termo papir Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 2.12.2013. 899,80 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 15: Sanitetski materijal Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 10.12.2013. 14.403,25 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 16: PVC materijal i drugi materijal Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 2.12.2013. 11.991,40 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 17: Šprice, igle Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 6.12.2013. 11.825,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 18: Hirurški konci Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 9.12.2013. 3.902,17 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 19: Laboratorijski materijal Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 2.12.2013. 7.830,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Dom zdravlja Gračanica Lot 20: Stomatološki materijal Otvoreni Neodent d.o.o. Tuzla Tuzla 3.12.2013. 36.230,04 Službeni glasnik BiH 103/13