JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Zamjena fasade voznog okna i mašinske kućice lifta bloka 4 Otvoreni IZOTERM d.o.o. Tuzla 12.5.2011. 31.800,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Angažovanje PK radnika - rukovaoca transportnih sistema na dopremi uglja Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 13.5.2011. 335.196,48 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Angažovanje kvalifikovane i pomoćne radne snage za potrebe skladišta u TE Tuzla Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 13.5.2011. 37.240,00 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Višefunkcijski mjerni instrument SENTRON PAC3200 Otvoreni Maxtrade d.o.o. Zenica Zenica 13.5.2011. 22.800,00 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Servis, baždarenje i certificiranje brojila toplotne energije Pregovarački i.b.e. Junuzović d.o.o. Zenica 16.5.2011. 12.945,80 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Ventil za visoki pritisak Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 5.5.2011. 38.841,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Pružanje primarne i specifične zaštite zaposlenicima TE Tuzla Pregovarački Dom zdravlja sa poliklinikom Dr Mustafa Šahović Tuzla 5.5.2011. 36.000,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Servis sistema za nadzor i upravljanje TXP bloka 4 Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 31.5.2011. 124.972,35 Službeni glasnik BiH 46/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka rezervnih dijelova za Caterpillar Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 23.5.2011. 298.689,56 Službeni glasnik BiH 46/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka gumenih proizvoda Otvoreni INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj Kakanj 1.30.5.2011. 78.738,50 Službeni glasnik BiH 46/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Angažovanje radne snage na redovnom održavanju zajedničkih objekata u TE TUZLA Tuzla za grijnu sezonu 2011/2012 Otvoreni VIENN TEHNOKOMERC d.o.o. Tuzla 19.5.2011. 49.300,00 Službeni glasnik BiH 46/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Godišnje servisiranje i opravka Caterpillara Pregovarački Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 23.5.2011. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Godišnje servisiranje sa zamjenom rezervnih dijelova vozila marke Škoda Pregovarački COSMOS-COMMERCE d.o.o. Tuzla 31.5.2011. 7.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Godišnje servisiranje sa zamjenom rezervnih dijelova vozila marke Renault Pregovarački AK GRABOVIČKIĆ d.o.o. Tuzla 31.5.2011. 7.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Ulja za motore, reduktore i hidrauliku Otvoreni Valbih d.o.o. Konjic 25.5.2011. 65.800,04 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Snabdijevanje vodonikom generatora Pregovarački MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.6.2011. 29.781,67 Službeni glasnik BiH 51/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Servisiranje i kalibracija 4 komada spektrofotometara Pregovarački TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla 14.6.2011. 6.040,27 Službeni glasnik BiH 51/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Godišnje servisiranje sa zamjenom rezervnih dijelova vozila marke Passat 2,0 TDI Pregovarački NIPEX d.o.o. Tuzla 15.6.2011. 7.000,00 Službeni glasnik BiH 51/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Rezervni dijelovi za električne zaštite, pogone i postrojenja Otvoreni ELCOR d.o.o. Grude 27.6.2011. 35.992,25 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Osposobljavanje sistema vizualizacije podataka sa vage na postrojenjima dopreme i pripreme uglja Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 20.6.2011. 57.777,48 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Materijal i rezervni dijelovi za održavanje tehnoloških mjerenja i regulacionih krugova bloka 5 Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 11.7.2011. 92.112,73 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Materijal i rezervni dijelovi za održavanje tehnoloških mjerenja i regulacionih krugova bloka 3 Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 11.7.2011. 91.342,49 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka i ugradnja termičke izolacije na mlinska postrojenja blokova 3, 4 i 5 Otvoreni TEHNOPETROL d.o.o. Tuzla 1.7.2011. 76.500,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Čelični profili - gredice Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 14.7.2011. 845.400,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Angažovanje radne snage za čišćenje prostorija, postrojenja i opreme u pogonu Proizvodnja Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 28.7.2011. 109.350,00 Službeni glasnik BiH 63/11