Opština Kotor Varoš

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Kotor Varoš Pružanje usluga za izradu prostorno planske dokumentacije: Prostornog plana i Urbanističkog plana Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 21.12.2011. 198.000, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
Opština Kotor Varoš Modernizacija Glavne ulice u Novom naselju Bare, u dužini od 847,00 metara Otvoreni Mrkonjić Putevi a.d. Mrkonjić Grad 30.8.2012. 242.076,19 Službeni glasnik BiH 74/12
Opština Kotor Varoš Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na rekonstrukciji i modernizaciji lokalnog puta: Ravne - Kamenolom, u dužini od 3.851,44 metara Pregovarački GP Niskogradnja a.d. Teslić 14.11.2012. 71.247,66 Službeni glasnik BiH 96/12
Opština Kotor Varoš Lot 1: Zimsko održavanje puteva na području opštinee Kotor Varoš, za sezonu 2013/2014. godinu, MZ-a Kotor Varoš Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 10.12.2013. 4.520,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Kotor Varoš Lot 2: Zimsko održavanje puteva na području opštinee Kotor Varoš, za sezonu 2013/2014. godinu, MZ-a Vagani iMZ-a Zabr|e Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 10.12.2013 4.580,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Kotor Varoš Lot 3: Zimsko održavanje puteva na području opštinee Kotor Varoš, za sezonu 2013/2014. godinu, MZ-a Vrbanjci, MZ-a Obodnik i MZ-a Grabovica Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 10.12.2013. 5.210,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Kotor Varoš Lot 4: Zimsko održavanje puteva na području opštinee Kotor Varoš, za sezonu 2013/2014. godinu,MZ-a Maslovare i MZ-a Donje Liplje Otvoreni BRIO d.o.o. Kotor Varoš 10.12.2013. 4.174,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Kotor Varoš Lot 5: Zimsko održavanje puteva na području opštinee Kotor Varoš, za sezonu 2013/2014. godinu, MZ-a Šiprage Otvoreni EDO d.o.o. Kotor Varoš 10.12.2013 1.922,50 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Kotor Varoš Lot 6: Zimsko održavanje puteva na području opštinee Kotor Varoš, za sezonu 2013/2014. godinu, MZ Kruševo Brdo i MZ-a Šiprage Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 10.12.2013. 3.450,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Kotor Varoš Lot 7: Zimsko održavanje puteva na području opštinee Kotor Varoš, za sezonu 2013/2014. godinu, put: Đukarići-Miljanovićeva ograde, MZ Grabovica Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 10.12.2013. 200,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Kotor Varoš Radovi na održavanju lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica u naselju sa makadamskim kolovozom na teritoriji općine Kotor Varoš za 2013.godinu Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 4.4.2013. 102.468,80 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Kotor Varoš Radovi na održavanju lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica u naselju sa makadamskim kolovozom na teritoriji opštine Kotor Varoš Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 8.4.2014. 93.984,30 Službeni glasnik BiH 33/14
Opština Kotor Varoš Lot 1: Izvođenje radova na sanaciji klizišta odrona trupa puta i korekciji vodotoka na teritoriji op{tine Kotor Varoš Pregovarački PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 15.5.2014. 99.145,30 Službeni glasnik BiH 56/14
Opština Kotor Varoš Lot 2: Izvođenje radova na sanaciji klizišta i korekciji vodotoka u MZ Maslovare Pregovarački BRIO d.o.o. Kotor Varoš 15.5.2014. 13.846,15 Službeni glasnik BiH 56/14
Opština Kotor Varoš Lot 3: Izvođenje radova na sanaciji klizišta i korekciji vodotoka u MZ Šiprage i MZ Kruševo Brdo Pregovarački EDO d.o.o. Kotor Varoš 15.5.2014. 26.837,60 Službeni glasnik BiH 56/14
Opština Kotor Varoš Lot 4: Izvođenje radova na sanaciji klizišta i korekciji vodotoka u MZ Šiprage i MZ Grabovica Pregovarački Jenas d.o.o. Kotor Varoš 15.5.2014. 8.290,60 Službeni glasnik BiH 56/14
Opština Kotor Varoš Lot 1: Nabavka, isporuka i ugradnja elektromaterijala i opreme i izvođenje građevinskih radova na izgradnji niskonaponske mreže Luke Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 16.7.2014. 13.721,30 Službeni glasnik BiH 58/14
Opština Kotor Varoš Lot 2: Nabavka, isporuka i ugradnja elektromaterijala i opreme i izvođenje građevinskih radova na na izgradnji niskonaponske mreže Sokoline Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 16.7.2014. 42.104,70 Službeni glasnik BiH 58/14
Opština Kotor Varoš Lot 1: Nabavka, isporuka i ugradnja elektromaterijala i opreme i Izvođenjegrađevinskih radova za izgradnju priključnog 20 kV nadzemnog elektro energetskog voda, STS 20/0, 4 kV, 100 kVA Luke Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 19.9.2014. 28.514,10 Službeni glasnik BiH 91/14
Opština Kotor Varoš Lot 2: Nabavka, isporuka i ugradnja elektromaterijala i opreme i Izvođenje građevinskih radova za izgradnju prikqučnog 20 kV nadzemnog elektro energetskog voda, STS 20/0, 4 kV, 100 kVA Sokoline Otvoreni MIG ELEKTRO Mrkonjić Grad 19.9.2014. 21.981,70 Službeni glasnik BiH 91/14
Opština Kotor Varoš Pružanje usluga održavanja programskih paketa . Dokunova 2.0 i Finova i nabavka antivirusnog softvera Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 8.7.2014. 6.230,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Opština Kotor Varoš Lot 4- Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2014/2015 godine, MZ Maslovare i MZ Donje Lipnje Otvoreni BRIO d.o.o. Kotor Varoš 15.12.2014. 27.940,50 SG 10/15
Opština Kotor Varoš Lot 7- Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2014/2015 godine, put: Đukarići- Miljanovića Ograde Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 15.12.2014. 1.260,00 SG 10/15
Opština Kotor Varoš Lot 1- Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2014/2015 godine, MZ-a Kotor Varoš Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 12.1.2015. 23.730,00 SG 10/15
Opština Kotor Varoš Lot 2- Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2014/2015 godine,MZ-a Vagani i MZ-a Zabrđe Otvoreni PETROVIĆ d.o.o. Kotor Varoš 12.1.2015. 24.045,00 SG 10/15