BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od HMRK Zrinjski u periodu od 25. 3. 2011. do 25. 9. 2011. godine Pregovarački HMRK Zrinjski Mostar 29.4.2011. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 74/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od IZ BiH Muftijstvo Mostarsko u periodu od 10. 5. 2011. do 14. 5. 2011. godine Pregovarački Islamska zajednica BiH Mostar 25.4.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 74/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od ekološko edukativno Udruženje Bagrem u periodu od 5. 7. 2011. do 10. 7. 2011. godine Pregovarački Ekološko edukativno Udruženje Bagrem Mostar 28.6.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 74/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno propagandnih usluga od Rukometni klub Velež u periodu od 2. 5. 2011. godine do 15. 9. 2011. godine Pregovarački Rukometni klub Velež Mostar 29.4.2011. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 74/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, Otvoreni Famis d.o.o. Mostar 9.8.2011. 42.765,85 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka usluga na saniranju uređaja za klimatiziranje objekata Otvoreni ALFA THERM d.o.o. Mostar Mostar 12.9.2011. 31.454,00 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka usluga na održavanju pristupnih puteva Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 11.7.2011. 19.400,00 Službeni glasnik BiH 76/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Izvođenje radova na adaptaciji i opremanju prostora za Telecom centar Konjic Otvoreni Visak d.o.o. Mostar 14.9.2011. 61.231,95 Službeni glasnik BiH 92/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Izvođenje građevinsko zanatskih radova za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar. Otvoreni Grazit d.o.o. Mostar 27.10.2011. 95.617,50 Službeni glasnik BiH 96/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Radovi na adaptaciji i opremanju prostora za Telecom centar Konjic. Visak d.o.o. Mostar 14.9.2011. 61.231,95 Službeni glasnik BiH 96/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka tonera i ketridža Otvoreni Famis d.o.o. Mostar 14.11.2011. 42.601,00 Službeni glasnik BiH 100/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Izvođenje građevinskih radova Otvoreni GD RAD d.d. Konjic 14.11.2011. 130.115,00 Službeni glasnik BiH 100/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Sanacija trafo stanice 50 kVA u Hutovom blatu Pregovarački Elektrofak d.o.o. Jablanica 20.10.2011. 8.500,00 Službeni glasnik BiH 100/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Sanacija pristupnih puteva BS Jelica, Hudusko, Bjelimići, Zlatar, Varda i Vratnica Otvoreni GPI d.o.o. Konjic 23.11.2011. 20.102,50 Službeni glasnik BiH 100/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka reklamno-propagandnih usluga Pregovarački Studentski centar Sveučilišta u Mostaru Mostar 30.3.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 29/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački Unija studenata Univerziteta Dž. Bijedić Mostar Mostar 24.5.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 45/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno - propagandne usluge Pregovarački JU Narodna biblioteka - Odjel dječija biblioteka Mostar Mostar 15.5.2012. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 45/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno - propagandne usluge Pregovarački Sportski savez Grada Mostar Mostar 14.5.2012. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 45/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno - propagandne usluge Pregovarački Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Mostar 12.4.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 45/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno - propagandne usluge Pregovarački JU Muzej Hercegovine Mostar 15.5.2012. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 45/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno - propagandne usluge Pregovarački Bokserski klub Mostar Mostar 16.4.2012. 3.000,00 Službeni glasnik BiH 45/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno - propagandne usluge Pregovarački Islamska zajednica BiH Mostar 7.5.2012. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 45/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački Turističko udruženje Sjever Mostar 23.5.2012. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 48/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački Pozorište lutaka u Mostaru Mostar 3.5.2012. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 48/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački SDIO Neretva Mostar 30.4.2012. 2.490,90 Službeni glasnik BiH 48/12