JP Željeznice FBiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Željeznice FBiH Lot 1: Dizel gorivo za pogon šinskih vozila Prometno Poslovnog Područja i Područja infrastrukture Mostar Pregovarački Cerol d.o.o. Brčko 28.7.2011. 138.672,33 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Željeznice FBiH Lot 2: Dizel gorivo za pogon šinskih vozila Prometno Poslovnog Područja i Područja infrastrukture Sarajevo Pregovarački Cerol d.o.o. Brčko 28.7.2011. 288.180,91 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Željeznice FBiH Lot 3: Dizel gorivo za pogon šinskih vozila Prometno Poslovnog Područja i Područja infrastrukture Zenica Pregovarački Cerol d.o.o. Brčko 28.7.2011. 152.291,01 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Željeznice FBiH Lot 4: Dizel gorivo za pogon šinskih vozila Prometno Poslovnog Područja i Područja infrastrukture Bihać Pregovarački Cerol d.o.o. Brčko 28.7.2011. 140.674,57 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Željeznice FBiH Lot 5: Dizel gorivo za pogon šinskih vozila Prometno Poslovnog Područja i Područja infrastrukture Tuzla Pregovarački Cerol d.o.o. Brčko 28.7.2011. 913.214,41 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Željeznice FBiH Nabavka dizel motora za lokomotivu 732-183 Konkurentski SŽ-CENTRALNE DELOVNICE d.o.o. Slovenija 28.7.2011. 48.750,00 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Željeznice FBiH Kočione Papuče od sivog liva Otvoreni KONCERN FARMAKOM MB LIVNICA POŽEGA - POŽEGA Srbija 12.8.2011. 1.725.652,59 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Željeznice FBiH Servisiranje pumpi brizgaljki (injektora) dizel motora GM 567 lokomotive serije 661 i pumpi visokog pritiska za dizel motore MGO V 12 ASH lokomotiva serije 642 Otvoreni ELEKTRO SERVIS TAF 1 Breza 1.8.2011. 143.400,00 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Željeznice FBiH Lot 1: Drveni (bukovi) pružni impregnisani pragovi I klase (oštrobridni, rezani) Otvoreni MAPEX d.o.o. Živinice Živinice 27.9.2011. 2.819.510,00 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Željeznice FBiH Lot 2: Skretnički hrastovi impregnisani pragovi Otvoreni MAPEX d.o.o. Živinice Živinice 27.9.2011. 611.681,25 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Željeznice FBiH Lot 3: Mostovski hrastovi impregnisani (oštrobridni, rezani) pragovi Otvoreni MAPEX d.o.o. Živinice Živinice 27.9.2011. 251.251,87 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Željeznice FBiH Lot 4: Drvena rezana građa (četinar II klase) proizvodi na bazi drveta Otvoreni MAPEX d.o.o. Živinice Živinice 27.9.2011. 24.020,00 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Željeznice FBiH Sredstva i oprema za ličnu i kolektivnu zaštitu zaposlenika na radu za potrebe JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo Otvoreni MEN d.o.o. Travnik Travnik 16.9.2011. 419.436,50 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Željeznice FBiH Sanacija klizišta na pruzi 11 Sarajevo - Čapljina u km 46+700/750 Pregovarački Konzorcij ŽGP GP d.d. Sarajevo, Mibral d.o.o. Sarajevo 18.10.2011. 478.112,01 Službeni glasnik BiH 92/11
JP Željeznice FBiH Rezervni dijelovi za lokomotivu serije 661 Otvoreni SŽ-CENTRALNE DELOVNICE d.o.o. Slovenija 28.10.2011. 486.778,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Željeznice FBiH Serveri za implementaciju poslovno-informacijskog sistema SAP Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 12.12.2011. 190.484,30 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Željeznice FBiH Prosušena oštrobridno rezana borova daska. Količina od 830 m3, prema poslovnim područjima: Mostar; Sarajevo; Zenica; Bihać; Tuzla Otvoreni MAPEX d.o.o. Živinice Živinice 16.12.2011. 294.650,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Željeznice FBiH Lot 1: Dizel gorivo BAS EN 590 Pregovarački Cerol d.o.o. Brčko 11.11.2011. 139.990,73 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Željeznice FBiH Lot 2: Dizel gorivo BAS EN 590 Pregovarački Cerol d.o.o. Brčko 11.11.2011. 290.920,74 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Željeznice FBiH Lot 3: Dizel gorivo BAS EN 590 Pregovarački Cerol d.o.o. Brčko 11.11.2011. 153.738,84 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Željeznice FBiH Lot 4: Dizel gorivo BAS EN 590 Pregovarački Cerol d.o.o. Brčko 11.11.2011. 142.012,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Željeznice FBiH Lot 5: Dizel gorivo BAS EN 590 Pregovarački Cerol d.o.o. Brčko 11.11.2011. 921.896,64 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Željeznice FBiH Elektrifikacija dva kolosijeka u stanici Rajlovac teretna Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 29.12.2011. 206.941,90 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Željeznice FBiH Nabavka registrofona i server softvera za potrebe snimanja slbenih saopštenja u stanicama Bihać, Mostar Putna i Konjic i proširenje sistema u Sarajevu u svrhu centralnog upravljanja i arhiviranja svih zapisa sa registrofona Otvoreni Teta d.o.o. Sarajevo 2.2.2012. 67.400,00 Službeni glasnik BiH 15/12
JP Željeznice FBiH Proširenje postojećeg SAP ERP sistema u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 8.3.2012. 1.159.391,13 Službeni glasnik BiH 27/12