Dom zdravlja Zavidovići

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Zavidovići Lot 15: Vrećice za infektivni otpad Otvoreni MES d.o.o. Zenica 20.1.2012. 1.800,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 16: RTG filmovi, razvijači i fiksiri OT 16 Otvoreni BERG PROMET d.o.o. Sarajevo 1.2.2012. 14.520,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 17: RTG film za CT aparat- kamera Otvoreni BERG PROMET d.o.o. Sarajevo 1.2.2012. 2.750,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 18: Reagensi za biohemijski analizator Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 20.1.2012. 6.931,38 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 19: Reagensi za Nycocard Reader II Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 20.1.2012. 4.094,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 20: Reagensi za biohemiju Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 20.1.2012. 698,80 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 21: Reagensi za koagulaciju Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 20.1.2012. 1.226,79 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 22: Reagensi za hematologiju Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 20.1.2012. 11.072,16 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 24: Kiseline i rastvori Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 20.1.2012. 1.796,90 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 25: Vacuum epruvete Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 20.1.2012. 12.746,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 26: Laboratorijsko posuđe i pribor Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 20.1.2012. 4.746,70 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 27: Papirni program za medicinu, termpopapir za UZV Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 20.1.2012. 3.337,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 28: Sredstva za čišćenje Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 20.1.2012. 6.379,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 29: Kancelarijski materijal Otvoreni Di-namik d.o.o. Zavidovići 24.1.2012. 6.644,41 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 30: Štampani kancelarijski materijal Otvoreni Di-namik d.o.o. Zavidovići 20.1.2012. 9.360,60 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1: Osiguranje imovine JU Dom zdravlja sa poliklinikom Zavidovići za 2012. i 2013. godinu Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 25.3.2012. 13.607,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 3: Osiguranje od profesionalne i opće odgovornosti zaposlenih JU Dom zdravlja sa poliklinikom Zavidovi}i za 2012. i 2013. godinu Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 25.3.2012. 11.651,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 23: Reagensi za imunohemijski analizator -AXSYM Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 19.4.2012. 32.714,68 Službeni glasnik BiH 31/12
Dom zdravlja Zavidovići Elektrohirurška jedinica (kutor) za rez i koagulaciju sa biopsijskim toplim kliještima i priborom Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 13.7.2012. 18.109,30 Službeni glasnik BiH 56/12
Dom zdravlja Zavidovići Multidisciplinarni color doppler uređaj Otvoreni Medik ES d.o.o. Bihać 6.8.2012. 109.500,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1: Lijekovi u tečnom, tabletiranom praškastom obliku Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 1.2.2013. 31.856,90 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 3: Pomoćni proizvodi u medicini i dezinfekciona sredstva Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 1.2.2013. 16.914,90 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 4: Sredstva za dezinsekciju i deratizaciju Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 1.2.2013. 1.320,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 5: Ampulirani lijekovi i ostali oblici lijekova za terapijsko-dijagnostičku primjenu - grupe A, C, D, G, M, N, R i S lijekova po ATC klasifikaciji Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 1.2.2013. 13.819,60 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 6: Stomatološki materijal Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 21.1.2013. 22.316,70 Službeni glasnik BiH 10/13