KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za pumpne agregate - Jugoturbina Otvoreni Ganges d.o.o. Doboj 31.5.2011. 30.001,15 Službeni glasnik BiH 49/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Razni elektro materijal Otvoreni LIV ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo 6.6.2011. 38.296,00 Službeni glasnik BiH 51/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Betonske i drenažne cijevi, šahtovi i ivičnjaci Otvoreni Almos-Trade d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.6.2011. 87.726,00 Službeni glasnik BiH 51/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Poliesterske slivničke kace Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 6.6.2011. 21.353,60 Službeni glasnik BiH 51/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Materijal za kućne instalacije Otvoreni BHB-Promet d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.6.2011. 19.919,50 Službeni glasnik BiH 53/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Grafička štampa - Blokovski obrasci, knjige tvrdi povez i mehanografija Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 17.6.2011. 25.180,00 Službeni glasnik BiH 53/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje općina Stari Grad Otvoreni ASFALT RAD o.d. Sarajevo 5.7.2011. 118.294,00 Službeni glasnik BiH 57/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje općina Centar Otvoreni Sudel d.o.o. Sarajevo 5.7.2011. 116.100,00 Službeni glasnik BiH 57/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 3: Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje općina Novo Sarajevo Otvoreni Sudel d.o.o. Sarajevo 5.7.2011. 105.350,00 Službeni glasnik BiH 57/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 4: Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje općina Novi Grad Otvoreni Sudel d.o.o. Sarajevo 5.7.2011. 116.100,00 Službeni glasnik BiH 57/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 5: Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje općina Ilidža Otvoreni Sudel d.o.o. Sarajevo 5.7.2011. 57.240,00 Službeni glasnik BiH 57/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 6: Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje općina Vogošća Otvoreni Sudel d.o.o. Sarajevo 5.7.2011. 44.820,00 Službeni glasnik BiH 57/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Kanalizacione daktilne cijevi, fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom i zaptivnim materijalom Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 6.7.2011. 364.976,36 Službeni glasnik BiH 61/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Toneri i ketridži za HP printere Otvoreni SVJETLOST SARS d.d. Sarajevo 1.8.2011. 167.384,00 Službeni glasnik BiH 63/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Oprema za specijalna vozila Otvoreni NewGradeko d.o.o. Visoko 3.8.2011. 90.278,00 Službeni glasnik BiH 65/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Poliesterske cijevi, spojni materijal i ogranci za priključke Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.8.2011. 581.668,50 Službeni glasnik BiH 65/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Obrasci za obračun i koverte DP Otvoreni Svjetlost štampa d.o.o. Sarajevo 05.08.2011. 86.940,00 Službeni glasnik BiH 65/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Dovođenje zelenih površina u prvobitno stanje Pregovarački KJKP Park d.o.o. Sarajevo 3.8.2011. 19.714,50 Službeni glasnik BiH 65/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Zamjenski kontakteri Otvoreni KONVAR d.o.o. Sarajevo 1.8.2011. 51.259,10 Službeni glasnik BiH 66/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Utikači, prekidači, utičnice, patroni i osigurači Otvoreni Simmel d.o.o. Sarajevo 3.8.2011. 36.422,10 Službeni glasnik BiH 66/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Svjetiljke sa priborom Otvoreni Simmel d.o.o. Sarajevo 3.8.2011. 29.628,20 Službeni glasnik BiH 66/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za pumpne agregate Litostroj Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 10.8.2011. 30.630,47 Službeni glasnik BiH 68/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Spojnice od nehrđajućeg čelika i dactilne flex (multijont) spojnice za reparaturu cijevi Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.8.2011. 303.842,50 Službeni glasnik BiH 68/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Iznajmljivanje sredstava za prevoz i pretovar Otvoreni Centrotrans tranzit d.d. Sarajevo Sarajevo 10.8.2011. 85.200,00 Službeni glasnik BiH 68/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Gorivo Otvoreni Proming d.o.o. Bugojno Bugojno 22.8.2011. 698.605,00 Službeni glasnik BiH 70/11