JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Revizija sistema TELEPERM XP na bloku 7 Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 27.9.2013. 148.220,89 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka gumenih transportnih traka Otvoreni FTT Poljska 20.11.2013. 84.951,47 Službeni glasnik BiH 95/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP EP BiH d.d. Sarajevo i zavisnih društava, te revizija projektnog financijskog izvještaja za 2013. Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 17.12.2013. 6.500,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka autocistena za obaranje prašine Otvoreni MIPEX - AUTO RS d.o.o. Banja Luka 31.1.2014. 183.500,00 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka dampera zapremine sanduka minimalno 56 m3 Otvoreni PREMAR SERVICES AG Švicarska 14.2.2014. 8.311.274,16 Službeni glasnik BiH 14/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka metanskog eksploziva Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 21.4.2014. 193.485,54 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka mazivnih masti za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU/RU Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 4.11.2014. 83.066,85 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka ulja za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU/RU Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 4.11.2014. 345.753,95 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka buldozera snage motora 300-350 kW za potrebe ZD RMU Kakanj Pregovarački TEIKOM BH d.o.o. Sarajevo 4.12.2014. 1.245.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka glavnog ventilatorskog postrojenje sa pripadajućom opremom za revir Begići-Bištrani Otvoreni Teve Vernost Elektronika d.o.o. Visoko 4.12.2014. 611.316,00 Službeni glasnik BiH 96/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 1- Nabavka gredera snage motora min. 190kWza potrebe ZD RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Teknoxgroup BH Ltd. Ilidža 19.1.2015. 835.000,00 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 2- Nabavka gredera snage motora min. 200kWza potrebe ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Teknoxgroup BH Ltd. Ilidža 19.1.2015. 1.318.000,00 SG 06/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Kupoprodaja čeličnih limova, cijevi i nosača Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 31.3.2015. 119.036,99 SG 30/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka usluga objave obavještenja iz postupaka javnih nabavki u službenim glasilima Pregovarački Javno preduzeće Novinsko izdavačka organizacija Službeni list BiH Sarajevo 7.4.2015. 17.615,20 SG 30/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka usluga prijevoza rovnog uglja na relaciji pogon Haljinići – pogon Separacija Otvoreni Kakanj-Promet d.o.o Kakanj 16.4.2015. 347.000,00 SG 34/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka usluga transporta otkrivke na PK Vrtlište Pregovarački TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 16.6.2015. 1.609.000,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka rezervnih dijelova za kamione Kerax 380 Otvoreni ZAIMOVIĆ d.o.o. Kakanj 12.6.2015. 67.330,55 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Usluge rada-angažovanja hidrauličnog bagera gusjeničara, zapremine kašike 1,5 - 2,0 m3 Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 13.7.2015. 200.000,00 SG 57/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Sanacioni radovi vezani za posljedice poplava na hidrotehničkom objektu tunel Ribnica Otvoreni Džekos d.o.o. Ilidža 24.6.2015. 1.097.929,91 SG 59/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 1 - Hidraulični cilindri za SHP Becorit IV Otvoreni STEFFEX ENGINEERING d.o.o. Sarajevo 29.7.2015. 380.010,00 SG 63/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 2 - Visokotlačna pumpa Hauhinco EHP-3K 50 ili ekvivalent Otvoreni Siming d.o.o. Jesenice na Dolenjskem Slovenija 29.7.2015. 68.053,10 SG 63/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka usluga utovara kvašenog pepela i šljake na depou Turbići Pregovarački OR ZA PRUŽANJE USLUGA GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA Kakanj 22.7.2015. 11.500,00 SG 63/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 1 - Nabavka novih rezervnih dijelova za dizel lokomotivu br. 724.7 (vučna) Otvoreni BES COMPANY d.o.o. Vogošća 11.8.2015. 19.918,00 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Lot 2 - Rezervni dijelovi za dizel lokomotivu br. 797.8 (manevarska) Otvoreni BES COMPANY d.o.o. Vogošća 11.8.2015. 17.760,00 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka teško zapaljive tekućine tipa HFA-S za KMŠČ za potrebe JP EP BiH ZD RU Kreka, ZD RMU Kakanj i ZD RMU Breza Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 12.8.2015. 146.727,00 SG 66/15