JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 5: Nabavka klipnih kompresora Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 21.12.2012. 3.940,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Lot 6: Nabavka alata sa priborom Otvoreni Porin d.o.o. Tuzla 21.12.2012. 4.884,60 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka goriva u 2013. godini Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 20.12.2012. 91.230,99 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka elektromaterijala Otvoreni Primolux d.o.o. Zenica 21.12.2012. 21.183,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Usluge osiguranja od autoodgovornosti za vozila i mašine u 2013. i 2014. godini. Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 3.1.2013. 9.546,84 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Usluge korištenja softwarea za satelitsko lociranje i nadzor nadradom vozila i radnih mašina putem GPS/GPRS u 2013. i 2014. godini Otvoreni SOURCE CODE d.o.o. Tuzla Tuzla 8.1.2013. 5.760,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka agregata i pumpi Otvoreni Etal BH d.o.o. Sarajevo 28.1.2013. 21.550,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabaka kombinovanog vozila za čišćenje slivnika i proštopavanje kanalizacionih cijevi Otvoreni ASTORIJA M d.o.o. Banja Luka Banja Luka 31.1.2013. 274.450,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Mazivo Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 8.2.2013. 63.949,90 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Rezervni dijelovi za specijalno kombinovana vozila Otvoreni ASWIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.3.2013. 438.166,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Rezervni dijelovi za teretna i terenska vozila Otvoreni ASWIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.3.2013. 521.703,20 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Održavanje hardware-ske opreme, mrežne opreme, sistemskog i komunikacionog software-a Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 7.3.2013. 99.416,91 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Gasni hlor Otvoreni Hemija patenting Lukavac 28.2.2013. 204.000,00 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Utikači, prekidači, utičnice, patroni i osigurači Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 6.3.2013. 29.197,97 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka betonskih segmenata za vodomjerna okna Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 11.3.2013. 49.593,19 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Pružanje reklamno-propagandnih usluga Pregovarački Udruženje Sportsko-rekreativni klub Bosna Zenica Zenica 20.3.2013. 800,00 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Pružanje usluga sistematske deratizacije - proljetna faza 2013. godine Pregovarački JU Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica Zenica 29.5.2013. 9.053,60 Službeni glasnik BiH 47/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka midi bagera Otvoreni Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 1.8.2013. 89.700,00 Službeni glasnik BiH 66/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Dopuna Glavnog projekta fekalnog kolektora na području Bojin Vir-Raspotočje-Drivuša Pregovarački Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo 1.8.2013. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 66/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka fazonskih komada za ljevano - željezne i plastične cijevi Otvoreni TOPLOTA d.o.o. Zenica 26.8.2013. 141.054,90 Službeni glasnik BiH 73/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka vodovodnih armatura Otvoreni TOPLOTA d.o.o. Zenica 6.9.2013. 67.055,00 Službeni glasnik BiH 77/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka fitinga za kućne priključke bez navoja i prirubnica Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.9.2013. 62.884,50 Službeni glasnik BiH 77/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka spojnica za reparaciju cjevovoda Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.9.2013. 69.948,60 Službeni glasnik BiH 77/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka cijevi za vodu i kanalizaciju Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 26.9.2013. 199.273,94 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Nabavka fitinga Otvoreni TOPLOTA d.o.o. Zenica 26.9.2013. 87.198,27 Službeni glasnik BiH 79/13