Centralna banka BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna banka BiH Lot 4: Usluge čišćenja prostorija u Filijali Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH na Palama Otvoreni KRISTAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.4.2012. 6.750,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Centralna banka BiH Održavanje antivirusnog softvera Sophos na period od 3 godine Otvoreni INFONET d.o.o. Tuzla 31.1.2012. 34.223,90 Službeni glasnik BiH 27/12
Centralna banka BiH Lot 3: Štampani i ostali materijal Otvoreni KALIGRAF d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.3.2012. 54.844,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Centralna banka BiH Lot 1: Serveri i prateća oprema Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.12.2011. 17.324,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Centralna banka BiH Lot 2: Storage Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 28.12.2011. 24.004,96 Službeni glasnik BiH 27/12
Centralna banka BiH Lot 3: Software - licence Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 27.12.2011. 90.187,37 Službeni glasnik BiH 27/12
Centralna banka BiH Lot 1: Štampači i skeneri Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.1.2012. 15.950,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Centralna banka BiH Lot 1: Ugovor o nabavci usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banja Luci Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 31.8.2011. 21.879,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Centralna banka BiH Lot 2: Ugovor o nabavci usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banja Luci Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 31.8.2011. 2.901,60 Službeni glasnik BiH 31/12
Centralna banka BiH Lot 3: Ugovor o nabavci usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banja Luci Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 31.8.2011. 5.031,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Centralna banka BiH Lot 4: Ugovor o nabavci usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banja Luci Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 31.8.2011. 3.744,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Centralna banka BiH Lot 5: Ugovor o nabavci usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banja Luci Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 31.8.2011. 7.488,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Centralna banka BiH Usluga zakupa telekomunikacionih veza Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 21.2.2012. 206.571,63 Službeni glasnik BiH 31/12
Centralna banka BiH Novinska agencija Republike Srpske SRNA Pregovarački Novinska agencija Republike Srpske SRNA a.d Bijeljina 30.12.2011. 5.400,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Centralna banka BiH Usluga generalnog servisa vijesti Pregovarački JU Federalna novinska agencija FENA Sarajevo 6.12.2011. 3.600,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Centralna banka BiH Usluga generalnog servisa vijesti iz oblasti privrede Pregovarački ONASA d.o.o. Sarajevo 26.3.2012. 2.400,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Centralna banka BiH Usluga testiranja mogućnosti upada u računarski sistem Otvoreni NESECO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.5.2012. 7.900,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Centralna banka BiH Lot 1: Nabavka usluga servisiranja vozila koja za svoje potrebe koristi Centralni ured Centralne banke Bosne i Hercegovine Pregovarački AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 26.4.2012. 7.965,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Centralna banka BiH Lot 2: Nabavka usluga servisiranja vozila koja za svoje potrebe koristi Centralni ured Centralne banke Bosne i Hercegovine i Filijala Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama Pregovarački ASA PVA d.o.o. Sarajevo 18.4.2012. 2.546,28 Službeni glasnik BiH 40/12
Centralna banka BiH Lot 3: Nabavka usluga servisiranja vozila koja za svoje potrebe koristi Centralni ured Centralne banke Bosne i Hercegovine Pregovarački SLT d.o.o. Zenica 18.4.2012. 1.445,11 Službeni glasnik BiH 40/12
Centralna banka BiH Lot 4: Nabavka usluga servisiranja vozila koja za svoje potrebe koristi Centralni ured Centralne banke Bosne i Hercegovine Pregovarački NEURON COMMERCE d.o.o. Sarajevo 23.4.2012. 1.423,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Centralna banka BiH Lot 5: Nabavka usluga servisiranja vozila koja za svoje potrebe koristi Centralna banka Bosne i Hercegovine - Glavna jedinica Mostar Pregovarački Jelić Auto d.o.o. Mostar 20.4.2012. 195,84 Službeni glasnik BiH 40/12
Centralna banka BiH Lot 6: Nabavka usluga servisiranja vozila koja za svoje potrebe koristi Glavna banka Republike Srpske Centralne banke BiH Pregovarački Servis Vidović d.o.o. Banja Luka 20.4.2012. 1.674,34 Službeni glasnik BiH 40/12
Centralna banka BiH Lot 7: Nabavka usluga servisiranja vozila koja za svoje potrebe koristi Filijala Centralne banke Bosne i Hercegovine u Brčkom Pregovarački BRČKO GAS d.o.o. Brčko 25.5.2012. 310,78 Službeni glasnik BiH 40/12
Centralna banka BiH Nabavka elektronskih časopisa Pregovarački Poenta d.o.o. Sarajevo 18.4.2012. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 43/12