Zavod zdravstvenog osiguranja USK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 13- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2014. 5.780,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 14- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2014. 13.100,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 15- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2014. 875,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 16- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 7.2.2014. 26.350,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 17- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački UNIFARM d.o.o Lukavac 7.2.2014. 4.196,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 18- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 7.2.2014. 13.260,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 19- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački Phoenix d.o.o. Bijeljina 7.2.2014. 9.660,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 20- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 7.2.2014. 42.411,50 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 21- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački INTERPROMET d.o.o. Novi Grad 7.2.2014. 2.077,50 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 1: Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu. Pregovarački HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar 15.5.2014. 14.510,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Izrada ortodontskih aparata osiguranim licima ZZO USK-a Otvoreni Dom zdravlja Bihać Bihać 10.7.2014. 130.033,20 Službeni glasnik BiH 56/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački MGM FARM d.o.o. Kakanj 11.8.2014. 105.905,50 Službeni glasnik BiH 68/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Nabavka korekcijskih stakala, okvira za naočale, kontaktnih sočiva i prizmi Otvoreni Mak d.o.o., Optičarska radnja Dervišević, Optika Lasić, Optika Nuno, Optika Rešić, Optika Vizus, Optika vl. Janjičić Slobodan, Optika vl. Jasminka Arnautović, Pašalić optics d.o.o., Prima promet d.o.o., Očna optika dervišević d.o.o. Bihać, Velika Kladuša, Sanski Most, Bihać, Sanski Most, Cazin, Bihać, Bihać, Bosanska Krupa, Sanski Most, Bihać 7.4.2015. 140.376,00 SG 36/15
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Održavanje postojećih licenci za PIS, tehnička podrška aplikativnom softveru PIS i održavanje i podrška serverskih platformi u informacionom sistemu Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Pregovarački INFOSYS Bosanska Krupa 1.10.2015. 22.269,52 SG 84/15