JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 36: Nabavka materijala za uzemljenje Otvoreni Simmel d.o.o. Sarajevo 21.2.2011. 484.023,85 Službeni glasnik BiH 18/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 38: Vijci Otvoreni MP Metal product d.o.o. Sarajevo 3.3.2011. 121.129,48 Službeni glasnik BiH 18/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo SDH mreža za srednjenaponske objekteJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 25.2.2010. 106.982,44 Službeni glasnik BiH 18/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Deminiranje-tehničko izviđanje trasa elektrodistributivnih objekata Otvoreni HO Pro-Vita Mostar 22.2.2011. 125.260,00 Službeni glasnik BiH 18/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje dodatnih usluga revizije konsolidovanih finansijskih izvještaja nove EP Grupe za finansijske godine koje završavaju sa 31. 12. 2010. godine i 31. 12. 2011. godine Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 4.3.2011. 155.000,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija atmosferske kanalizacije odlagališta Divkovići na dijelu kroz naselje Plane Otvoreni Zvornikputevi a.d. Zvornik Zvornik 15.3.2011. 38.006,41 Službeni glasnik BiH 22/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 29: Nabavka plastične opreme-ponovljeni postupak Otvoreni Zim-plast d.o.o. Gračanica 22.3.2011. 387.261,57 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 40: Osigurači, postolja osigurača i limitatori-ponovljeni postupak Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 24.3.2011. 924.691,16 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluga tehničke podrške proizvođača i pretplata za WMware proizvode za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Konkurentski QSS d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 18.123,96 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Održavanje FMIS sistema (SAP sistem) u JP EP BiH Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 25.3.2011. 230.638,68 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Najam uređaja za skeniranje sigurnosnih ranjivosti IKT opreme, instalacija uređaja na mrežni sistem korisnika i obuka korisnika za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Konkurentski ALFATEC Group d.o.o. Hrvatska 23.03.2011. 32.810,40 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka notebook računara za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Konkurentski Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 28.03.2011. 29.386,32 Službeni glasnik BiH 27/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 28: Nabavka drvenih stubova - ponovljeni postupak Otvoreni C&G d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.4.2011. 1.589.084,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka ispitnog vozila za ED Tuzla Pregovarački Seba dynatronic Mess-und Ortungstechnik GmbH Njemačka 30.3.2011. 350.093,57 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka srednjenaponskih SF6 blokova za 2011. i 2012. godinu Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 7.4.2011. 652.640,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka roba i usluga za proširenje postojećeg sistema za upravljanje dokumentima (Document Management System) za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni A Consalting d.o.o. Mostar 11.4.2011. 349.679,84 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 11.1: Nabavka samonosivih kablovskih snopova i energetskih niskonaponskih kablova Otvoreni Kapis d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 15.5.2011. 6.260.234,62 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka srednjenaponskih SF6 blokova za 2011 i 2012. godinu Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 7.4.2011. 248.400,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Remont ventilatora, elektrofiltera, rotacionih zagrijača zraka i kanala u 2011. godini Otvoreni MONTAŽA-ENIM d.o.o. Tuzla 15.4.2011. 124.816,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Implementacija AMR/AMM sistema u elektrodistributivnom sistemuJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Nabavka opreme za mjerna mjesta iz kategorije III i IV Otvoreni Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.4.2011. 2.314.419,18 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Brtveni materijal Otvoreni INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj Kakanj 22.4.2011. 126.948,20 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 21: Nabavka spojne i ovjesne opreme za srednjenaponske nadzemne kablove Otvoreni TEP LIGHT d.o.o. Tuzla Tuzla 20.4.2011. 1.426.888,95 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka termoizolacionih kontejnera i antenskih stubova za ED Tuzla i ED Zenica Otvoreni EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo 6.4.2011. 349.500,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 18: Odvodnici prenapona Otvoreni SMT-COMPANY d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.4.2011. 193.391,80 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka spojne i ovjesne opreme za samonosivi srednjenaponski kabl Pregovarački MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.4.2011. 94.352,23 Službeni glasnik BiH 34/11