JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Energetski transforamtori 10(20)0,4kV - 9 komada Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 11.7.2012. 156.490,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 1: Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 12.7.2012. 107.440,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 2: Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Tuzla, a sve u skladu sa tenderskom dokumenatcijom broj 105-05-OTP/12 Otvoreni KOPKOMERC d.o.o., HOLEX d.o.o. Živinice 24.7.2012. 216.970,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 2: 24KV SF6 blokovi Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 31.7.2012. 599.310,00 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka SN postrojenja 7,2 kV 630 A, 16 kA/ 1s Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 13.8.2012. 113.822,40 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka SN postrojenja 24 kV Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 1.10.2012. 173.720,00 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka SN postojenja 35 kV Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 1.10.2012. 125.540,00 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala i radova za sanaciju transformatorske stanice 35/10 kV Živinice I Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 6.11.2012. 639.740,87 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala i radova za sanaciju transformatorske stanice 35/10 kV Živinice I Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 5.11.2012. 399.677,05 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka kablova i kablovskog pribora Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 6.11.2012. 352.117,24 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna nabavka kablova i kablovskog pribora Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 22.10.2012. 29.091,50 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna nabavka NN kompaktnih prekidača Pregovarački Elektro-Milas d.o.o. Ljubuški 22.10.2012. 10.662,87 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna nabavka NN osigurača Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 22.10.2012. 32.899,52 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Oprema za izgradnju elektrodistributivne mreže i objekata Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 21.11.2012. 71.604,70 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatne količine NN rastavljačko-osiguračkih pruga Pregovarački ETI d.o.o. Sarajevo 7.12.2012. 8.092,80 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna nabavka kablova i kablovskog pribora Pregovarački Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 4.12.2012. 101.519,25 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatne količine epoksidnih mjernih transformatora za unutrašnju montažu Pregovarački POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 30.10.2012. 5.070,00 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatne količine transportnih usluga, za proizvodne potrebe ugovornog organa Pregovarački Džemail Mašović Autoprevoznik Sarajevo 4.12.2012. 24.850,00 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna nabavka radova za izgradnju kućišta za smještanje opreme 20 kV u TS 35/10 kV Musala Konjic Pregovarački AGI d.o.o. Konjic 4.12.2012. 5.448,00 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatne količine SN postrojenja 35 kV Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 21.12.2012. 52.610,00 Službeni glasnik BiH 105/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatne količine radova za izgradnju 35 kV kablovske veze za priključenje TS 35/10(20) kV Blagaj Pregovarački ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 18.12.2012. 34.876,50 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala i radova za sanaciju TS 35/10 kV Živinice II Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 21.12.2012. 493.070,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna nabavka NN osigurača Pregovarački ETI d.o.o. Sarajevo 27.3.2013. 34.225,00 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka kablova i kablovskog pribora Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 24.4.2013. 204.923,13 Službeni glasnik BiH 32/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka bakar šipki Otvoreni Metal Centar d.o.o. Ilidža Sarajevo 15.4.2013. 53.201,00 Službeni glasnik BiH 34/13