KALDERA company d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Rekonstrukcija i izgradnja SN, NN mreže i TS za RJ Elektrodistribucija Novi Grad Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 28.11.2013. 289.552,40 Službeni glasnik BiH 98/13
Grad Banja Luka Pružanje usluga preventivnog i periodičnog održavanja i servisiranje parking automata 100 km te opreme za parkiranje i video nadzor u javnoj garaži u ulici Aleje svetog Save-Bok D Pregovarački KALDERA company d.o.o. Laktaši 12.12.2013. 22.200,24 Službeni glasnik BiH 2/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Modernizacija čistilice (grabuljara) na HET 2 Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 10.1.2014. 129.980,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Grad Banja Luka Nabavka rezervnih dijelova (R/D) i potrošnog materijala za parking opremu Pregovarački KALDERA company d.o.o. Laktaši 23.4.2014. 40.226,43 Službeni glasnik BiH 50/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka opreme i radova na proširenju i rekonstrukciji 35/10 kV Berkovići Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 15.7.2014. 268.800,00 Službeni glasnik BiH 62/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 4: Ormari Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 24.9.2014. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 82/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Rekonstrukcija i izgradwa SN, NN mreže i TS za RJ Elektrodistribucija Srbac Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 5.11.2014. 325.266,28 Službeni glasnik BiH 91/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Rekonstrukcija i izgradnja SN, NN mreže i TS za RJ Elektrodistribucija Gradiška Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 14.11.2014. 439.364,20 Službeni glasnik BiH 92/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Rekonstrukcija i izgradnja SN, NN mreže i TS za RJ Elektrodistribucija Kozarska Dubica Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 18.12.2014. 280.525,20 SG 01/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Rekonstrukcija i izgradnja SN, NN mreže i TS za RJ Elektrodistribucija Prnjavor Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 23.12.2014. 398.007,80 SG 01/15
Grad Banja Luka Pružanje usluga preventivnog i periodičnog održavanja i servisiranja parking automata 100 (sto) kom. te opreme za parkiranje i video nadzor u javnoj garaži u ul. Aleja svetog Save-Blok D Pregovarački KALDERA company d.o.o. Laktaši 17.3.2015. 22.200,23 SG 26/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Zamjena ormara elektro instalacija u GPO-u Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 1.7.2015. 14.725,32 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1 - Nabavka SN blokova (RMU-ova) i pratećih kablovskih adaptera Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 20.7.2015. 120.165,00 SG 64/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Neophodni rezervni dijelovi za nesmetano funkcionisanje agregata na HET-2 Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 3.8.2015. 49.990,00 SG 68/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Nabavka NN mjernih, distributivnih i priključnih ormara i opreme Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 12.10.2015. 306.132,60 SG 84/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Nabavka materijala i izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji SN, NN mreža i TS za RJ Elektrodistribucija Gradiška Otvoreni KALDERA company d.o.o. Laktaši 4.12.2015. 492.757,65 SG 97/15
Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje Izgradnja dalekovoda i trafostanica za napajanje gradilišta (dodatni radovi) Pregovarački KALDERA company d.o.o. Laktaši 16.12.2015. 298.010,63 SG 99/15

KALDERA company d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Modernizacija računarske opreme na HET 1 (hardver i softver) za potrebe SCADA sistema Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb, KALDERA company d.o.o. Hrvatska, Laktaši 26.3.2014. 985.020,00 Službeni glasnik BiH 30/14