ENERGOINVEST - SUE d.d

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka redudentnog napajanja Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 19.6.2013. 92.400,00 Službeni glasnik BiH 51/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Elektroenergetska oprema Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 1.7.2013. 223.624,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka Akumulatorskih baterija za potrebe OP Tuzla Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 15.7.2013. 8.480,00 Službeni glasnik BiH 63/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Nabavka baterija, ispravljača i agregata za RD Travnik Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 12.9.2013. 66.880,00 Službeni glasnik BiH 73/13
BH Telecom d.d. Sarajevo 55 kompletnih outdoor sistema za besprekidno napajanje Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 24.9.2013. 351.250,00 Službeni glasnik BiH 77/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Isporuka, transport, montaža, testiranje i puštanje u rad 195 akumulatorskih baterija, odn. 756 blokova akumulatorskih baterija za potrebe sistema Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 24.9.2013. 290.880,00 Službeni glasnik BiH 77/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka sistema napajanja za telekomunikacijsku opremu i montaža Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 23.10.2013. 495.510,92 Službeni glasnik BiH 83/13
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge preventivnog održavanja UPS uređaja Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 19.11.2013. 9.016,00 Službeni glasnik BiH 93/13
Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo Lot 4: Nabavka UPS jedinice za neprekidno napajanje Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 27.11.2013. 1.150,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Centralna banka BiH Lot 1: Održavanje i servisiranje uređaja i opreme za alternativno napajanje električnom energijom u objektima Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine i Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Sarajevo Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 29.10.2013. 10.700,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Centralna banka BiH Lot 4: Održavanje i servisiranje uređaja i opreme za alternativno napajanje električnom energijom u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine - Filijali Brčko Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 29.10.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka akumulatorske baterije sa pripadajućim ormarima,ožičenjem i priborom 220 V DC u dva paralelna niza po 120 Ah Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 23.12.2013. 19.720,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zamjena baterija u 8 sistema - 48 VDC , proširenje 230 VAC sistema u IT Sali Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 19.12.2013. 45.168,20 Službeni glasnik BiH 4/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka dizel agregata 400 kVA za HET 1 Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 15.1.2014. 75.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 18.2.2014. 29.893,60 Službeni glasnik BiH 14/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka akumulatorske baterije sa pripadajućim ormarima, ožičenjem i priborom 220 V DC u dva paralelna niza po 120 Ah Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 10.3.2014. 19.720,00 Službeni glasnik BiH 22/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Sistemi napajanja Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 12.3.2014. 980.628,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka akumulatorske baterije sa pripadaućim ormarima, ožičenjem i priborom 220 V DC u dva paralelna niza po 120 Ah Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 20.3.2014. 19.720,00 Službeni glasnik BiH 24/14
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Nabavka, isporuka i montaža ATS panela agregata sa opravkom postojeće agregatske jedinice, zamjenom modula i podešavanja parametara na lokaciji centralne zgrade Kantona Sarajevo Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 2.4.2014. 8.180,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka, demontaža postojećih i montaža novih VRLA akumulatorskih baterija za sistem besprekidnog napajanja 48V DC za TK opremu Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 21.4.2014. 8.510,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka ispravljača sa pripadajućim ormarom 3x220/380 VAC 220 VDC 3x15A Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 5.5.2014. 17.052,00 Službeni glasnik BiH 39/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka tipskih ormara za vanjskumontažu i ormarića za montažu na zid telekomunikacione opreme Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 24.3.2014. 1.690.190,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka UPS sistema besprekidnog napajanja u NOSBiH Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 12.5.2014. 49.968,00 Službeni glasnik BiH 43/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka i instalacija 2 komada UPS-ova (invertora) za bezbjedno napajanje vitalnih kompjuterskih sistema na komandi i mašinskoj sali Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 6.5.2014. 68.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija sistema besprekidnog napajanja za objekte radio sistema JP EP BiH d.d. Sarajevo Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 26.5.2014. 154.774,00 Službeni glasnik BiH 45/14