FALCON d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 3: Nabavka materijala i opreme za mjerna mjesta i priključke Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 20.3.2014. 98.185,50 Službeni glasnik BiH 41/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3: Nabavka SKS H00/O-A 3h35+50/8 mm2 Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 23.6.2014. 185.610,00 Službeni glasnik BiH 52/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka materijala za mjerna mjesta i priključke Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 28.8.2014. 82.490,20 Službeni glasnik BiH 79/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4: Nabavka NN SKS H00/O-A 3h70+50/8 mm2 110.000 metara Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 10.11.2014. 482.900,00 Službeni glasnik BiH 91/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 8 - Nabavka stezaljki i univerzalnih konzola za prihvatawe NN SKS-a Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 17.2.2015. 64.500,00 SG 17/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Usluge sječe, izrade, izvoza, iznosa šds i popravka traktorskih vlaka u odjelu 24 PJ Zelengora Kmur Otvoreni FALCON d.o.o. Foča 14.2.2015. 64.590,60 SG 20/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4 - Usluge sječe, izrade, izvoza i iznosa šds i popravke traktorskih vlaka u odjelu 197/1 PJ Zelenoga Kmur Otvoreni FALCON d.o.o. Foča 14.2.2015. 62.632,20 SG 20/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3- Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds u odjelu 50/1 PJ Zelengora Kmur Otvoreni FALCON d.o.o. Foča 29.5.2015. 29.130,80 SG 49/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8- Sječa i izrada šds, izvoz i iznos šds, rekonstrukcija i premoštavanje traktorskih vlaka u odjelu 180 PJ Meštrevac Otvoreni FALCON d.o.o. Foča 29.5.2015. 42.325,00 SG 49/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 1 - Nabavka brojila i opreme za plansko proširenje AMM sistema Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 14.7.2015. 169.693,00 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka energetskih kablova i užadi Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 8.9.2015. 74.147,30 SG 74/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 3 - Kablovi i užad Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 24.8.2015. 50.000,00 SG 76/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2- Nabavka srednjenaponskog kablovskog snopa HNE 48/O-A 3x(1h50/16)+1h50 mm2, 10 kV Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 20.10.2015. 27.340,00 SG 84/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 5- Nabavka samonosivog kablovskog snopa H00-A 2h16 mm 2 i H00-A 2h16 mm 2 Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 20.10.2015. 17.830,00 SG 84/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 7- Nabavka mrežnih UTP kablova Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 20.10.2015. 11.645,55 SG 84/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 5 - Nabavka četveropolnih rednih stezaljki Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 4.11.2015. 38.250,00 SG 93/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 8 - Nabavka stezaljki i univerzalnih konzola za prihvatanje NN SKS Otvoreni FALCON d.o.o. Bijeljina 4.11.2015. 109.760,00 SG 93/15