BROMA BEL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 3: Frižider za transfuziološke potrebe (+4 C) Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 6.6.2011. 10.700,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 8: Plasma ekstraktori Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 4.5.2011. 106.200,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka potrošnog materijala za potrebe radiologije Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.4.2011. 331.308,90 Službeni glasnik BiH 53/11
Klinički centar Banja Luka Otvoreni postupak radi redovnog (preventivnog) održavanja, interventnog održavanja, kalibracije i atestiranja medicinske opreme instalirane u Kliničkom centru Banja Luka za sljedeće proizvođače: EKF DIAGNOSTIC Njemačka; ORGENTEC Njemačka; BIOMERIEUX Francuska; Biocode HYCEL Francuska Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 29.6.2011. 16.016,02 Službeni glasnik BiH 55/11
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Aparat za testiranje krvi mikroelisa sistemom na mikrotitarskim pločama Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 102.974,45 Službeni glasnik BiH 57/11
Vlada Brčko distrikta Lot 9: Nabavka testova i drugih materijala za biohemijski laboratorij Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.6.2011. 9.126,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Vlada Brčko distrikta Lot 10: Nabavka testova i drugih materijala za biohemijski laboratorij Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.6.2011. 15.820,74 Službeni glasnik BiH 57/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 1: Hranjive bakteriološke podloge Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.8.2011. 304,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 2: Testovi - virusologija Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.8.2011. 97.678,88 Službeni glasnik BiH 76/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 5: Potrošni materijal-Plastika Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.8.2011. 49.190,20 Službeni glasnik BiH 76/11
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 9: Jednokratne rukavice, vakutajneri, membran filteri, četke za pranje epruveta, staklene tegle, itd Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.8.2011. 31.555,51 Službeni glasnik BiH 76/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1: Laboratorijska dijagnostika-reagensi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.8.2011. 181.795,90 Službeni glasnik BiH 86/11
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 2: Plastični potrošni materijal Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.8.2011. 54.881,32 Službeni glasnik BiH 86/11
Dom zdravlja Zavidovići Lot 19: Reagensi za Nycocard Reader II Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 20.1.2012. 4.094,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Dom zdravlja Zavidovići Lot 25: Vacuum epruvete Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 20.1.2012. 12.746,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Testovi za markere na Hepatitis B Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 9.2.2012. 114.804,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Klinički centar Istočno Sarajevo Autonomni, potpuno automatizovani, zatvoreni sistem za brzu identifikaciju bakterija, gljiva i ID anaeroba kai i brzuizradu testa osjetljivosti na antimikrobne lijekove ; 2. Automatski sistem za brzu detekciju uzoraka krvi i ostalih primarno sterilnih tečnosti na bakterije i gljive kao i brzu detekciju mycobacteria iz sputuma i krvi te izrada testa sterilnosti Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 27.3.2012. 125.090,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Nabavka medicinske opreme: endourološka oprema za citoskopiju, centrifuga za kese za krv sa swing out rotorom i frižidere za čuvanje krvi za potrebe hirurškog odjeljenja i službe za transfuziju krvi u Pododjeljenju za bolničku zdravstvenu zaštitu u Brčkou BiH Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 24.8.2011. 11.695,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Nabavka medicinske opreme: endourološka oprema za citoskopiju, centrifuga za kese za krv sa swing out rotorom i frižidere za čuvanje krvi za potrebe hirurškog odjeljenja i službe za transfuziju krvi u Pododjeljenju za bolničku zdravstvenu zaštitu u Brčkou BiH Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 24.8.2011. 76.748,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Kese za uzimanje krvi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2012. 14.646,00 Službeni glasnik BiH 43/12
Brčko Distrikt BiH Lot 7: Potrošni materijal za uzimanje krvi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.4.2012. 7.876,00 Službeni glasnik BiH 43/12
Dom zdravlja Prijedor Lot 10: Vakuum sistemi uzorkovanja Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 1.6.2012. 36.272,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 15: Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač Sysmex KX 21N Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 28.5.2012. 24.918,97 Službeni glasnik BiH 48/12
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 5: Reagensi za PCR Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 21.6.2012. 5.200,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Reagensi i laboratorijski testovi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 8.6.2012. 83.564,86 Službeni glasnik BiH 50/12