Sanam Styrka d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: Konac poliglaktin - rapid Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 10.3.2014. 8.026,80 Službeni glasnik BiH 28/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 1: Medicinska biohemija - reagensi za otvoreni sistem Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 10.1.2014. 19.876,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 21: Mikrobiološka dijagnostika - testovi serološki, reuma Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 10.1.2014. 1.480,00 Službeni glasnik BiH 33/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: kolica rotsfraj Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 1.4.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Klinički centar Banja Luka Lot 54: Helycobacter pylori Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 7.5.2014. 3069,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Opća bolnica Tešanj Lot 1: Hirurški šavni materijal Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 17.4.2014. 860,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Opća bolnica Tešanj Lot 2: Hirurški šavni materijal Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 17.4.2014. 2.181,79 Službeni glasnik BiH 46/14
Opća bolnica Tešanj Lot 5: Dijagnostički potrošni materijal Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 17.4.2014. 603,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Klinički centar Banja Luka Lot 136: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Reumacel Waller-Rosae Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 27.5.2014. 270,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 137: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - RF-latex Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 27.5.2014. 270,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 139: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - TPH-A test Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 27.5.2014. 258,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 161: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Helicobacter pylori test Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 27.5.2014. 34,10 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 30: Pribor/dijelovi za EKG aparate Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 3.3.2014. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 40: Doboši/kasete/kontejneri Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 3.3.2014. 13.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2: Test trake za testiranje u urinu i krvi Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 1.7.2014. 243,50 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Kladanj Lot 3: Sukcesivna nabavka i isporuka laboratorijskog materijala i reagenasa Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 20.3.2014. 11.598,45 Službeni glasnik BiH 58/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 16: Nabava sanitetskog materijala Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 2.4.2014. 1.085,47 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 47: Nabava sanitetskog materijala Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 2.4.2014. 210,00 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 48: Nabava sanitetskog materijala Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 2.4.2014. 268,97 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 50: Nabava sanitetskog materijala Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 2.4.2014. 6,84 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 60: Glukotrend trake za aparat OG-CARE, 50 kom Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 22.4.2014. 1.582,00 Službeni glasnik BiH 68/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 12: Nabava sanitetskog materijala i medicinske plastike Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 7.4.2014. 1.186,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 27: Nabava sanitetskog materijala i medicinske plastike Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 7.4.2014. 2.125,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 61: Nabava sanitetskog materijala i medicinske plastike Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 7.4.2014. 36,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 65: Nabava sanitetskog materijala i medicinske plastike Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 7.4.2014. 176,00 Službeni glasnik BiH 71/14