Opština Centar Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Centar Sarajevo Nabavka softvera i licenci Otvoreni MMCC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.10.2012. 71.499,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Opština Centar Sarajevo Nabavka teretnog vozila sa nadogradnjom Otvoreni PK Škrljevo d.o.o. Hrvatska Hrvatska 18.10.2012. 198.950,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Servisiranje računarske opreme u 2013. i 2014. godini Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 21.1.2013. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Održavanje računarske mreže u 2013. i 2014. godini Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Uspostava i održavanje IT infrastrukture u 2013 i 2014. godini Otvoreni EUROPRONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 55.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13
Opština Centar Sarajevo Sukcesivna isporuka roba u 2013. godini - Toneri i ketridži Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 22.883,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Kancelarijski i potrošni materijal Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 46.736,15 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 4: Sredstva za čišćenje i održavanje higijene Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 29.1.2013. 17.941,55 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 4: Hitne intervencije i radovi tekućeg i investicionog održavanja Otvoreni PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 53.299,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 5: Servisiranje, održavanje i pranje vozila Otvoreni AUTODELTA d.o.o. Sarajevo 29.1.2013. 6,50 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Fizička radna snaga putem uslužnog servisa Otvoreni WORKER d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Intervencijske popravke i održavanje telefonske centrale sa telefonskim aparatima i telefonskom mrežom Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 29.1.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Redovni pregledi i održavanje sistema automatske regulacije na sistemima ventilacije i klimatizacije Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 4: Redovni pregledi i održavanje sistema tehničke zaštite Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 5: Intervencijske popravke i održavanje fotokopirnih aparata, priporta i slagalice Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 17.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 6: Redovni pregledi i održavanje lifta Otvoreni OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 29.1.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 7: Postavljanje aparata za tople napitke Otvoreni AUTOMATIC SERVIS d.o.o. Visoko Visoko 29.1.2013. 600,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Napitci za bife Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 29.1.2013. 29.196,50 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Naftni derivati Otvoreni OMV BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 16.815,48 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 4: Posebna zaštitna oprema Otvoreni Plasman d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Usluge revizije investiciono tehničke dokumentacije za 2013. Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 16.5.2013. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Izrada ažurne geodetske podloge Otvoreni BN PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.5.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Izrada investiciono tehničke dokumentacije Otvoreni Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo 17.4.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Vršenje nadzora nad izvođenjem radova Otvoreni ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 23.4.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13
Opština Centar Sarajevo Nabavka DATA centra za potrebe opštine Centar Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.11.2013. 70.718,63 Službeni glasnik BiH 95/13