Služba za zajedničke poslove institucija BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka ugostiteljske opreme za zgradu institucija BiH u Mostaru Otvoreni Tofi d.o.o. Sarajevo 5.11.2011. 120.678,00 Službeni glasnik BiH 92/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Metaldetektorska vrata i ručni metaldetektori za zgradu institucija BiH u Mostaru Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 8.11.2011. 14.038,00 Službeni glasnik BiH 92/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Deterdženti, osvježivači i ostali higijensko-potrošni materijal Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 2.11.2011. 103.708,53 Službeni glasnik BiH 94/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Kese, folije i pribor za čišćenje Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 2.11.2011. 120.145,24 Službeni glasnik BiH 94/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Održavanje i servisiranje vatrodojave, proizvođača BOSCH Pregovarački MKS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.11.2011. 36.326,98 Službeni glasnik BiH 96/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka svježeg mesa (svinjsko i praseće) Pregovarački PANIFLEKS d.o.o. Pale 25.11.2011. 55.649,00 Službeni glasnik BiH 98/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Usluge odvoza smeća Pregovarački JKP Rad Sarajevo 29.11.2011. 28.560,00 Službeni glasnik BiH 98/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka opreme za prenos podataka i glasa Otvoreni TELEGROUP d.o.o. Banja Luka 16.12.2011. 79.211,00 Službeni glasnik BiH 102/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka motornih vozila Otvoreni F-autocentar d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.12.2011. 42.717,95 Službeni glasnik BiH 102/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Usluge snabdijevanja pitkom vodom i odvođenja otpadnih voda Pregovarački KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo 29.11.2011. 134.164,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Potrošni materijal za klimu i grijanje Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 17.1.2012. 84.218,25 Službeni glasnik BiH 7/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka namještaja za potrebe Zgrade Institucija BiH u Mostaru Otvoreni Mira-Mar d.o.o. Foča 30.12.2011. 32.653,00 Službeni glasnik BiH 9/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Gorivo za grijanje (lož ulje ekstra lako) norma BAS 1002 Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 21.5.2012. 851.500,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Nabavka službenih uniformi Otvoreni Uslužnost d.o.o. Sarajevo 22.6.2012. 39.428,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Nabavka radne odjeće Otvoreni Ziko d.o.o. Zavidovići 27.6.2012. 19.799,21 Službeni glasnik BiH 56/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Nabavka toaletnog papira i ubrusa Otvoreni Plan Plus d.o.o. Zenica 16.7.2012. 187.968,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Nabavka higijenskih sredstava za profesionalnu upotrebu Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.7.2012. 85.342,30 Službeni glasnik BiH 56/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Pružanje usluga servisiranja i održavanja kontradiverzione opreme Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 91.202,99 Službeni glasnik BiH 58/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Pružanje usluga servisiranja i održavanja opreme za videonadzor Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 4.061,53 Službeni glasnik BiH 58/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 4: Pružanje usluga servisiranja i održavanja opreme za video nadzor, sistem protuprovale i sistem vatrodojave Otvoreni AGENCIJA KAMIR d.o.o. Široki Brijeg Široki Brijeg 10.7.2012. 4.818,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 3: Pružanje usluga servisiranja i održavanja sredstava veze Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 26.6.2012. 5.050,00 Službeni glasnik BiH 60/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 7: Pružanje usluga servisiranja i održavanja sistema vatrodojave Otvoreni NEW SANATRON Banja Luka 19.7.2012. 2.562,46 Službeni glasnik BiH 60/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Nabavka usluga servisiranja i održavanja uređaja i opreme za kontrolu pristupa Pregovarački Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 9.8.2012. 772, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Nabavka usluga servisiranja i održavanja tihog alarma, sistema javnog razglasa i sistema protuprovale Pregovarački Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 9.8.2012. 69, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 15.8.2012. 22.972,25 Službeni glasnik BiH 68/12