Opština Modriča

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Modriča Lot 2 - Nasipanje/održavanje makadamskih ulica i puteva u dvanaest (12) mjesnih zajednica: Borovo Polje, Tolisa, Krčevljani, Skugrić, Koprivna, Koprivnska Trebava, Babešnica, Kladari Gornji, Modriča 2, Mdriča 4, Tarevci i Riječani Otvoreni MARTIĆ-INTER-COP d.o.o. Modriča 4.5.2015. 49.100,00 SG 39/15
Opština Modriča Radovi na sanaciji štete od klizišta nastale na saobraćajnoj infrastrukutri Pregovarački MARTIĆ-INTER-COP d.o.o. Modriča 20.4.2015. 87.905,98 SG 41/15
Opština Modriča Lot 1- Čišćenje ulica, trotoara i parkinga Otvoreni Komunalac a.d. Modriča Modriča 12.6.2015. 127.058,58 SG 49/15
Opština Modriča Lot 2- Pranje ulica i trotoara Otvoreni Komunalac a.d. Modriča Modriča 12.6.2015. 22.505,51 SG 49/15
Opština Modriča Lot 3- Čišćenje i ispiranje slivnika i ulivnih građevina Otvoreni Hemo-Pral d.o.o. Modriča 12.6.2015. 12.948,00 SG 49/15
Opština Modriča Lot 1 - Radovi na sanaciji štete od klizišta na saobraćajnoj infrastrukturi Pregovarački KUZMANOVIĆ KOMERC Modriča 23.7.2015. 28.863,25 SG 63/15
Opština Modriča Lot 2 - Radovi na sanaciji štete od klizišta nastale na saobraćajnoj infrastrukturi Pregovarački MARITIĆ-INTER-COPP d.o.o. Modriča 23.7.2015. 45.897,44 SG 63/15
Opština Modriča Lot 1- Asfaltiranje kraka ulice A. Čarnojevića u dužini od 200 metara Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 28.7.2015. 14.034,00 SG 70/15
Opština Modriča Lot 2 - Asfaltiranje puta ukupne dužine 300 metara i širine 2,60 metara Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 28.7.2015. 15.154,56 SG 70/15
Opština Modriča Lot 3 - Izgradnja pješačke staze sa pripremnim radovima, asfaltiranjem površine od 100 m i izradom bankina Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 28.7.2015. 3.891,70 SG 70/15
Opština Modriča Lot 4 - Asfaltiranje gradske ulice u dužini od 80 metara Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 28.7.2015. 8.186,90 SG 70/15
Opština Modriča Lot 5 - Sanacija lokalnog puta ukupne dužine oba kraka 250 metara, asfaltiranje površine od 480 m2 Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 28.7.2015. 11.499,50 SG 70/15
Opština Modriča Lot 6 - Asfaltiranje lokalnog puta ukupne dužine 1.000 metara i širine 3 metra Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 28.7.2015. 59.503,00 SG 70/15
Opština Modriča Lot 7- Asfaltiranje gradske ulice ukupne dužine 105 metara i širine 4 metra Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 28.7.2015. 11.000,50 SG 70/15
Opština Modriča Lot 8 - Asfaltiranje lokalnog puta L1=250 metara, širina 3 metra i L2=200 metara, širina 2,5 metra Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 28.7.2015. 29.540,00 SG 70/15
Opština Modriča Lot 9- Asfaltiranje lokalnog puta ukupne dužine 300 metara i širine 3,5 metara Otvoreni BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 28.7.2015. 25.987,50 SG 70/15
Opština Modriča Lot 10 - Izgradnja trotoara sa svim pripremnim radovima, asfaltiranjem površine od 550 m2, ugradnjom ivičnjaka, uređenjem bankina i drugo Otvoreni Dobojputevi d.d. Doboj Jug 28.7.2015. 29.090,00 SG 70/15
Opština Modriča Lot 1- Zimsko održavanje gradskih ulica (čišćenje i posipanje) prema uslovima i prioritetima iz Programa zimskog održavanja Otvoreni KUZMANOVIĆ KOMERC Modriča 20.11.2015. 4.080,00 SG 99/15
Opština Modriča Lot 2- Zimsko održavanje lokalnih puteva u mjesnim zajednicama: Riječani, Skugrić, Tolisa, Krčevljani, Vranjak, Koprivna i Koprivnska Trebava Otvoreni MV PUT d.o.o. Modriča 20.11.2015. 4.933,50 SG 99/15
Opština Modriča Lot 3- Zimsko održavanje lokalnih puteva u mjesnim zajednicama: Dobrinja, Kladari Gornji, Skugrić, Borovo Polje, Garevac, Kladari Donji, Čardak, Miloševac, Dugo Polje, Botajica i Babešnica Otvoreni KUZMANOVIĆ KOMERC Modriča 20.11.2015. 5.130,00 SG 99/15