Opština Prnjavor

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Prnjavor Lot 7: Izvođenje radova na sanaciji oštećenih putnih pravaca i čišćenje korita rijeka Vijaka i Lišnja Pregovarački KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 14.6.2014. 134.168,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Opština Prnjavor LOT 1: Zimsko održavanje gradskih ulica i javnih površina Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 17.11.2014. 213.100,00 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Prnjavor LOT 2: Zimsko održavanje lokalnih puteva Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 17.11.2014. 333.000,00 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Prnjavor Usluge redovnih komunalnih poslova u gradu Prnjavoru na održavanju čistoće grada Otvoreni Komunalno preduzeće PARK a.d. Prnjavor Prnjavor 31.12.2014. 479.301,95 SG 06/15
Opština Prnjavor Nabavka i prevoz posipnog materijala Otvoreni MG MIND d.o.o. Banja Luka 26.5.2015. 104.000,00 SG 51/15
Opština Prnjavor Nabavka opreme za teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Otvoreni Vatro-promet d.o.o. Banja Luka 13.7.2015. 39.480,70 SG 59/15
Opština Prnjavor Nabavka i prevoz posipnog materijala Otvoreni MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad 12.10.2015. 36.750,00 SG 85/15
Opština Prnjavor Vatrogasno kombi vozilo Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 30.11.2015. 55.547,01 SG 93/15